Scientific Conference “Sharing Ideas”

Научната конференция „Да обменим идеи“ е пасветена на 70-ата годишнина на ИМИ. Тя ще се проведе на 25 и 26 октомври 2017 г., в сградата на ИМИ – БАН, зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“.

ПРОГРАМА

Gallery