Awards and Greetings

По повод навършването на 70 години от основаването си, Институтът по математика и информатика получи Почетния знак на Президента на Република България г-н Румен Радев.

Congratulatory letters were received from:

Gallery