Начало2021-10-11T11:31:33+00:00
Втора международна конференция „Жените в математиката в Югоизточна Европа“
30.11.2021
Наближава крайният срок за кандидатстване за стипендии „Фулбрайт“ за учебната 2022-2023 година
23.11.2021
На 27 ноември 2021 ще се проведе двадесет и първото поред състезание "VIVA математика с компютър"
23.11.2021
59 ученически разработки по актуални теми ще се състезават в Осмата сесия на Ученическия институт на БАН
19.11.2021
ИМИ е съорганизатор на Международния форум „Математически методи и модели във високотехнологичното производство“
08.11.2021

Новини

Двама учени от ИМИ бяха избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

Конкурсът за избор на академици и член-кореспонденти на Българската академия на науките приключи. Новоизбрани са четиринайсет академици и двайсет член-кореспонденти, от които трима са на възраст до 50 години.

С радост съобщаваме, че двама от новоизбраните член-кореспонденти на възраст до 50 години са учени от Института по математика и информатика – това са Младен Савов и Стойчо Язаджиев.

Член-кореспондент дмн Младен Савов е професор в секция Изследване на операциите, вероятности и статистика в ИМИ. Работи в Института от 2017 година, от същата година е и доктор на математическите науки. Професор е и във Факултета по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изключително активен, чл.-кор. Савов е един от изтъкнатите млади български учени, които дават тон в съвременната стохастика. Развива нови направления в областта на теория на вероятностите и стохастичните процеси. Развива и прилага нови методи, като използва модерния апарат на функционалния анализ, специални функции, комплексен анализ, интегрални уравнения, Тауберови теореми, теория на разпределенията и целия арсенал на теория на вероятностите.

Едно от забележителните му постижения е, че е успял да даде отговор на проблем от 60-те години на миналия век и да направи пробиви в решаването на отворени проблеми на Бенджамин и Берестики, Еванс и Винкел.

Член-кореспондент дфзн Стойчо Язаджиев е професор в секция Диференциални уравнения и математическа физика, където работи от 2018 година. Професор във Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Работи в областта на теоретичната и математическа физика. Научните му приноси са свързани с теория на гравитацията, релативистка астрофизика, космология и теорията на черните дупки. Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследване на уравненията на Айнщайн и техните модификации).

Честито, колеги!

Вашата упорита работа получи заслужено признание!

петък, 5 ноември 2021|Етикети: |

Националният семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков“ ще се проведе в Златоград

Националният семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков“ за 2021 г. ще се проведе от 4 до 7 ноември тази година в Златоград. Това е тридесет и третото издание на семинара, който е с международно участие. Научната програма ще се проведе на 5 и 6 ноември и включва доклади, представяния на дисертации и дискусии.

Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години на 20. век от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината. От 2014 година насам семинарът носи и името на акад. Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година, председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г. и председател на Българската академия на науките през 2012 година.

Сред научната общност са известни изследванията на академик Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми – от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Сред най-значимите му приноси в края на 70-те и началото на 80-те години могат да се откроят решаването на основната задача на теория на кодирането за двоични кодове в размерност 7 и 8, резултат постигнат в ожесточена конкуренция с известни математици като Рей Хил, Хенк ван Тилборг, Тор Хелесет, Нобору Хамада и др.

През 90-те години на 20. век, заедно със свои ученици, той въвежда и изследва т. нар. „кодове с максимално достижимо разстояние“ (почти-МДР кодове). Тези работи събуждат огромен интерес в световен мащаб и са многократно цитирани. Съществен принос с фундаментален характер представляват изследванията на академик Додунеков върху самодуални кодове, както и върху сферични кодове и дизайни. Тези изследвания утвърждават акад. Додунеков като един от водещите учени по теория на кодирането в света.

Националният семинар по Теория на кодирането е и годишна отчетна сесия на секция „Математически основи на информатиката“. Програмата на семинара може да видите тук.

вторник, 2 ноември 2021|Етикети: , |

Атанас Пеканов посети Института по математика и информатика и Международния център по математически науки

В Деня на народните будители Институтът по математика и информатика посрещна Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства.

На срещата в Заседателната зала на ИМИ присъстваха академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките, проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ, академик Олег Мушкаров, председател на НС на ИМИ и директор на Международния център по математически науки (МЦМН), и заместник-директорите на института чл.-кор. Николай Николов и проф. Величка Милушева. Професор Людмил Кацарков, научен директор на МЦМН, се включи в срещата чрез zoom. Научният секретар на ИМИ доц. Красимира Иванова и Антони Рангачев, научен съветник на МЦМН, също бяха сред участниците в срещата.

В началото на срещата проф. Бойваленков представи накратко историята на ИМИ, направленията, в които се осъществява дейността на учените от института, както и акредитираните докторски програми, по които се обучават докторантите на ИМИ. Пред г-н Пеканов и неговия екип бяха представени някои от международните проекти, по които се работи в момента, както и проектите, които осъществяваме с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“, различни рамкови и национални програми. Особено внимание бе обърнато на факта, че ИМИ организира и ръководи подготовката и участието на националните ни отбори за международните олимпиади по математика, информатика и математическа лингвистика. Работата на Ученическия институт по математика и информатика също бе представена накратко пред гостите като бе изтъкната ролята му за откриването и развитието на талантливи български математици и информатици.

Представянето на ИМИ завърши с анонс на новата научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“, по която Институтът по математика и информатика и Факултетът по математика и информатика на Софийския университет ще работят съвместно през следващите три години. Научната програма бе одобрена от Министерски съвет на 21 октомври тази година. Акцентът на Програмата е поставен върху изключително актуалния въпрос за реинтеграцията на български учени, които да се завърнат и да продължат работата си в България.

Чл.-кор. Николов обърна внимание върху факта, че именно с тази цел през 2014 година по инициатива на академик Ревалски – тогава директор на ИМИ – институтът организира и проведе международната конференция Mathematics Days in Sofia, която събра над 150 български математици от целия свят и се превърна в традиционна среща на българската математическа диаспора. Научният форум очаква своето трето издание през 2022 година.

След приключването на срещата с ръководството на ИМИ, г-н Пеканов и неговият екип посетиха Международния център по математически науки. Заместник министър-председателят изрази искрен интерес към идеята за създаване на редовен семинар по приложна математика, който ще се реализира в рамките на Програмата, и демонстрира готовност да участва не само като слушател, но и като докладчик на тема, свързана с моделирането на икономически процеси.

понеделник, 1 ноември 2021|Етикети: , |

Честито на академик Олег Мушкаров!

На 25 октомври тази година, Събранието на академиците избра чл.-кор. Олег Мушкаров за академик на Българската академия на науките!

Акад. Мушкаров,

Всички колеги и приятели от ИМИ сърдечно Ви поздравяват с удостояването Ви с най-престижното и високо научно звание!

Пожелаваме Ви здраве, творческо вдъхновение и покоряване на нови върхове – както в Института, така и в Международния център по математически науки, който ръководите!

Честито!

Академик Мушкаров е признат с научните си резултати в областта на комплексния анализ и комплексната диференциална геометрия. Неговите изследвания и резултати са публикувани в десетки научни статии, монографии и научно-популярни студии и често са цитирани от специалистите в областта.

Заслугите на акад. Мушкаров към развитието на Института не се изразяват само чрез работата му като учен – той посвещава немалка част от времето си на работата с изявени и талантливи ученици. Петнадесет години е ръководител на Ученическия институт по математика и информатика – от самото му създаване през 2000 г. Под неговото ръководство УчИМИ израсна и се утвърди като престижна школа, където младите надежди на България получават поле за изява и реализация.

Безспорни са и организационните умения на акад. Мушкаров, които се развиват през годините, в които е ръководител на секция Анализ, геометрия и топология, а впоследствие и в работата му като председател на Научния съвет на ИМИ, на който пост той е избран за втори мандат. Качествата му на ръководител се отличават с прецизност, взискателност и внимание към детайла и допринасят значително за подобряването на работата на Научния съвет. (още…)

понеделник, 25 октомври 2021|Етикети: |

Изпълнителният директор на Програма „Фулбрайт“ Анджела Родел посети Института по математика и информатика и Международния център по математически науки

На 14 октомври 2021 г. в Института по математика и информатика при Българската академия на науките гостуваха г-жа Анджела Родел, изпълнителен директор на Програма „Фулбрайт“ България, и г-жа Мария Костова, програмен координатор за стипендианти от България. Те представиха работата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и възможностите, които тя предлага за учени, изследователи и докторанти.

Срещата се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. В Заседателната зала на ИМИ присъстваха директорът на Института – проф. Петър Бойваленков, чл.-кор. Олег Мушкаров, председател на Научния съвет на ИМИ, проф. Величка Милушева, зам.-директор на ИМИ и др. За желаещите да участват в срещата колеги бе осигурена и zoom стая. (още…)

петък, 15 октомври 2021|Етикети: , |

Администрация

НАГРАДА НА ИМИ

НАГРАДА НА ИМИ

Към сайта на наградата

Дарителска кампания

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336
Адрес: ИМИ-БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев“ №8,
1113 София
Булстат: BG000665249

Полезни връзки

Go to Top