Международният ден на математиката (International Day of Mathematics – IDM) се отбелязва на 14 март по целия свят. Всяка година на тази дата всички страни са призовани да участват в честванията като организират различни събития за ученици, студенти, музеи, библиотеки и за широката общественост. Денят е официално отбелязан за първи път през 2020 година.

Преди пет години Международният математически съюз (International Mathematical Union – IMU) предлага на ЮНЕСКО 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. На своята 40. Генерална конференция през ноември 2019 година ЮНЕСКО подкрепя предложението на IMU. Датата 14 март е избрана за Международен ден на математиката, тъй като на този ден в много страни се отбелязва т.нар. „Ден на Пи“ (Pi Day). Той е наречен така на числото π, което представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър  и е приблизително равно на 3.14.

Всяка година IDM обявява различна тема, която да обогатява идеите за празника, да предизвиква креативността и да улеснява връзките между математиката и различни области, концепции и идеи. Тази година темата е Playing with Math!

IDM се отбелязва в повече от 90 страни с над 1500 отделни събития. За събитията, провеждани през тази година, четете на https://www.idm314.org/ и на https://www.unesco.org/en/days/mathematics.