На тържествена церемония, провела се в петък, бяха обявени победителите в Националния конкурс „Млади таланти“ 2024. Организатор на конкурса вече над четвърт век е Министерството на образованието и науката. Домакин на събитието бе Институтът по математика и информатика, където в продължение на два дни ученици от цялата страна представяха своите оригинални разработки пред експертното научно жури.

Организаторите от МОН се похвалиха, че тази година за участие в конкурса са постъпили рекорден брой проекти – 42, от които право да се състезават получиха 37. Научните проекти са в областите биология, химия, информатика, инженерни науки, математика, материалознание, медицина, физика, социални и хуманитарни науки и екология. Конкурсът е част и от съпътстващите инициативи на рамковите програми за научни изследвания и иновации на Европейския съюз.

Председател на журито бе проф. дмн Емил Колев (ИМИ–БАН), а членове: проф. д-р Георги Момеков (Медицински университет – София), проф. д-р Румяна Мечева (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН), Никола Каравасилев (ръководител на националния отбор по астрономия и астрофизика), доц. д-р Елка Трайкова (директор на Института за литература – БАН), доц. д-р Десислава Абаджиева (Институт по биология и имунология на размножаването – БАН) и д-р Стоян Велев (ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“).

Трите най-добри проекта, които ще представят България на EUCYS2024 (Европейския конкурс за млади учени) през септември 2024 г. в град Катовице, Полша, са:

  1. „Теоретично и експериментално изследване на корабни следи“ с автор Александра Петкова, 11. клас в Национална природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ – София, област физика;
  2. „Енергии в деформирани равнинни решетки. Геометрично разглеждане“ с автор Стефан Гайдаров, 11. клас в Математическа гимназия „Акад. К. Попов“, Пловдив, област математика;
  3. „Откриване на синтетични изображения посредством надзиравано контрастно обучение“ с автор Делян Бойчев, 12. клас в Природоматематическа гимназия „В. Друмев“, Велико Търново, област информатика.

Три поощрителни награди бяха присъдени на проектите:

  1. „ Изследване на спектъра на литично действие на бактериофаг BsXeu269p/3, имащ потенциал за биоконтрол на бактериално заболяване по доматени растения“ с автори: Мария Методиева и Стоян Добрев, ученици в 11. клас от НПМГ ,,Акад. Любомир Чакалов“ – София, област биология;
  2. „Бързо и оптимално приравняване на къси сдвоени низове използвайки А*“ с автор Стефан Стоянов, 12. клас от Школа А&Б, ППМГ „Нанчо Попович“, Шумен, област биоинформатика;
  3. „Изчисляване на константата на Хъбъл посредством фотометрия на свръхнови от тип Ia“ с автор Елена Йорданова, 10. клас от МГ „Баба Тонка“, Русе, област физика

Проектите, които ще представят България на EXPO Science Europe (Европейското научно младежко изложение), което предстои да се проведе в гр. Сараево, Босна и Херцеговина през юли 2024 г., са:

  1. „ШАРО“ с автори Калоян Димитров, 11. кл. и Момчил Колев, кл. от Американски колеж, София, област инженерни науки;
  2. „Изследване на фосфоресцентни материали, получени чрез модифициран метод, невключващ ко-утаяване“ с автор Ивайло Къртев, 11. кл. от МГ „Акад. К. Попов“ Пловдив, област химия;
  3. „Целочислени отношения на произведения от факториели“ с автор Димана Праматарова, 10. кл. от МГ „Акад. Кирил Попов“ Пловдив, област математика

Два проекта грабнаха вниманието на представителите на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) и спечелиха участие в лятната изследователска школа, която ще се проведе от 21 юли до 10 август в курорта Златни пясъци край Варна. Това са „Binary codes with forbidden elements“ на Деян Божков от Американския колеж в София и „BasicOS“ на Момчил Калестров от ПГЕЕ, Пловдив.

Наградите и грамотите бяха връчени на победителите от Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, проф. дмн Емил Колев, председател на научното жури на конкурса, д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, МОН, Албена Василева, координатор на УчИМИ и д-р Стоян Велев от Софийския университет, член на журито.

Водещ на церемонията по награждаването бе доц. д-р Владимир Божилов, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.