Начало2020-12-12T11:56:12+00:00
Управителният съвет на БАН избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика
26.02.2021
Започва работата по проект ISPAS
25.02.2021
Споразумение за научно-технологично сътрудничество между България и САЩ подписаха министърът на образованието и науката и посланикът на САЩ у нас
17.02.2021
Учени от ИМИ разработиха система за дългосрочни прогнозни сценарии за разпространението на COVID-19
16.02.2021
Конференция "Динамична математика в образованието"
12.02.2021

Новини

Управителният съвет на БАН избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика

На свое заседание на 25 февруари 2021 год. Управителният съвет на Българската академия на науките избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика. Мандатът на новия директор е четири години.

Петър Бойваленков е роден през 1964 г. в Дуранкулак, Добричко. Завършва висшето си образование в Софийския университет през 1989 год. Дисертационния си труд „Граници за опаковки в Евклидови пространства“ защитава три години по-късно под ръководството на проф. дмн Стефан Додунеков. Доктор на математическите науки от 2004 година.

Дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет и др. Под негово ръководство успешно са защитили седмина дипломанти и деветима докторанти.

Проф. Бойваленков е член на Научния съвет на ИМИ от 2003 год. От 2005 досега е член на Националната комисия на Министерството на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиади (9.-12. клас), а в периода 2014-2018 година е ръководител на националния отбор за Международната олимпиада по математика.

От 2018 участва в експертния съвет „Наука, технологии, иновации“ към Столична община.

Член е на Общото събрание на БАН от 2012 год.

Заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България от 2017 година.

От 2015 година досега е заместник-директор по научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието, и работата с младите таланти в Института по математика и информатика.

петък, 26 февруари 2021|Етикети: , , |

Започва работата по проект ISPAS

Партньорски организации от академичните и извънакадемичните среди от България, Испания, Италия и Норвегия стартират работата по проекта ISPAS: Paths to Succesful Innovations по Програма Хоризонт 2020 на ЕС.

Основната цел на проекта е да се разработи нова съвместна учебна програма от докторантски курсове, които ще се провеждат както в академична, така и в извънакадемична среда. Стремежът е да се привлекат докторанти в областта на STEM науките, медицинските и социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки и да бъдат изградени компетенции и умения в сферата на отворените иновации и отворената наука като по този начин се улесни работата им във и извън академичните среди след като вече са завършили.

Координатор на проекта е Университетът на Ставангер в Норвегия, а партньори са Институтът по математика и информатика, Fondazione 1563 Per L’arte E La Cultura Della Compagnia, Сан Паоло, Италия, Asociacion Para La Gestion Del Centro Europeo De Empresas E Innovacion De Burgos, Испания, Университетът на Торино, Италия, Fundacio Institut D’investigacio Biomedica De Bellvitge, Испания и Университетът Жирона, Италия.

Институтът по математика и информатика ще работи по проекта в няколко направления. Онлайн присъствието, създаването и поддържането на уебсайт на проекта и пиар дейностите са възложени именно на екип от института. Едновременно с това, съвместно с партньори от проекта и трети организации ще бъдат разработени курсове, насочени към придобиване на педагогически и социални и комуникативни умения (soft skills) от докторанти в сферата на STEM и на историческите науки. (още…)

четвъртък, 25 февруари 2021|Етикети: , , |

Споразумение за научно-технологично сътрудничество между България и САЩ подписаха министърът на образованието и науката и посланикът на САЩ у нас

Снимка: МОН

На официална церемония в Министерството на образованието и науката вчера (16 февруари 2021 г.), министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и Нейно Превъзходителство Херо Мустафа, посланик на САЩ у нас, подписаха споразумение за научно-технологично сътрудничество между България и САЩ за нов десетгодишен период.

Международното сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите укрепва връзките на приятелство и разбирателство между двете страни и подобрява състоянието на науката, технологиите и иновациите в световен мащаб. С подписването на споразумението двете страни заявяват ясно, че желаят да установят динамично и ефективно международно сътрудничество в целия спектър от научноизследователски организации и институции и между отделните учени в двете страни.

На церемонията министър Вълчев изрази увереност, че споразумението е още една крачка към задълбочаването и разширяването на партньорството между България и САЩ.

Успехите на съвместните научни проекти и академични инициативи са най-добрите доказателства за доброто партньорство, допълни посланик Мустафа. Нашето сътрудничество ще донесе огромни ползи за бъдещите поколения учени и изследователи в България и САЩ, каза още Н. Пр. Херо Мустафа.

Двете държави имат дългогодишна история на успешно научно-технологично сътрудничество. Водещи български учени работят с колеги от едни от най-добрите научни организации в САЩ и постигат съвместни резултати, с което се интегрират още по-добре в световната наука.

Пример на успешно сътрудничество между научни институции от България и САЩ е подписаното споразумение между Международния център по математически науки (МЦМН) към ИМИ–БАН и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA), които осъществиха няколко съвместни инициативи през 2020 година.

Кратко представяне на Международния център и неговия партньор IMSA, както и проведените от тях събития, може да видите в следващото видео.

сряда, 17 февруари 2021|Етикети: , , , |

Учени от ИМИ разработиха система за дългосрочни прогнозни сценарии за разпространението на COVID-19

Учени от Института по математика и информатика на БАН създадоха система за дългосрочни прогнозни сценарии за развитието на епидемията от COVID-19 по държави. Мащабното изследване е финансирано чрез грант от European Open Science Cloud.

На 18 февруари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа на Интердисциплинарния семинар по биоматематика и научни изчисления проф. д-р Огнян Кунчев и ас. Георги Симеонов ще представят доклад на тема:

How Long ‘Lockdowns’ Are Needed to End the COVID-19 Epidemic in a Single Country, with or without Vaccinations.

В него ще бъде представена нова методология за оценка на продължителността на епидемията от COVID-19 в една отделна държава, отчитаща различни сценарии. Тази методология се основава на иновативен SEIR модел, наречен ATVBG-SEIR модел, чрез който се отчита основното ограничение на здравната система, а именно – броят на леглата за интензивно лечение (ICU), предназначени за пациенти с COVID-19 (тези легла са около 1100 в България и поне 8000 в Германия).

Моделът отчита ваксинациите, извършвани съгласно предварително зададен месечен план. Методологията е снабдена с уеб-базиран инструмент (tool), наречен Lockdown Scenarios Tool, който е свободно достъпен на адрес http://213.191.194.141:8890/apps/ATVBG-SEIR_v9.ipynb. (още…)

вторник, 16 февруари 2021|Етикети: , |

Конференция “Динамична математика в образованието”

На 14 февруари 2021 год., неделя, ще се проведе еднодневна научно-практическа конференция “Динамична математика в образованието”. Конференцията се организира от секция Образование по математика и информатика на ИМИ-БАН.

Целта е да бъде споделен и анализиран натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще представят свои разработки, свързани с образованието по математика и информационни технологии, които са създадени на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Scratch, Comenius Logo и др.; устройства и уреди за динамично представяне на математически факти; етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Ще бъдат наградени петима учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика.

петък, 12 февруари 2021|Етикети: , |

Администрация

НАГРАДА НА ИМИ

НАГРАДА НА ИМИ

Към сайта на наградата

Дарителска кампания

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336
Адрес: ИМИ-БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев“ №8,
1113 София
Булстат: BG000665249

Полезни връзки

Go to Top