Начало2023-01-06T01:56:14+02:00
24.03.2023
Луис Кафарели е носител на Абеловата награда за 2023 година
20.03.2023
Международно признание за два проекта на ИМИ
17.03.2023
Фонд „Научни изследвания“ обяви най-успешните проекти за 2022 година
16.03.2023
Заседание на Общото събрание на учените в ИМИ
15.03.2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Новини

Луис Кафарели е носител на Абеловата награда за 2023 година

Luis A. Caffarelli, Copyright holder:
Nolan Zunk/ University of Texas at Austin

Норвежката академия за науките и литературата присъди наградата Абел за 2023 г. на Луис А. Кафарели от Тексаския университет в Остин, САЩ.

Сред причините за присъждането на наградата се изтъква неговият „творчески принос в изследванията на коректността на гранични задачи за нелинейни частни диференциални уравнения, включително задачи със свободни граници и уравнението на Монж–Ампер“.

Диференциалните уравнения са инструменти, които учените използват за прогнозиране на поведението на физическия свят. Тези уравнения свързват една или повече неизвестни функции и техните производни. Функциите обикновено представляват физически величини, производните представляват техните скорости на промяна, а диференциалното уравнение определя връзката между двете. Такива отношения са често срещани; следователно диференциалните уравнения играят важна роля в много дисциплини, включително инженерство, физика, икономика и биология.

Частните диференциални уравнения възникват естествено като закони на природата, за да опишат различни явления като водния поток или растежа на населението. Тези уравнения са били постоянен обект на интензивно изследване от времето на Исак Нютон и Готфрид Лайбниц. И все пак, въпреки значителните усилия на много математици в продължение на векове, фундаменталните въпроси относно съществуването, единствеността и устойчивостта на решенията на някои от ключовите уравнения остават неразрешени.

Технически безупречни резултати

Малко други живи математици са допринесли повече за съвременното разбиране на частните диференциални уравнения от Луис Кафарели. Той въвежда гениални нови техники, показва брилянтно геометрично прозрение и дава много основополагащи резултати. В продължение на повече от 40 години той има новаторски принос към теорията за закономерностите.

„Теоремите на Кафарели коренно промениха нашето разбиране за класове нелинейни частни диференциални уравнения с широки приложения. Резултатите му са технически безупречни, покриващи много различни области на математиката и нейните приложения“, изтъква председателят на Комитета на Абел Хелге Холден.

Работата на Луис Кафарели оказва огромно въздействие върху областта

Той е изключително плодовит математик, с повече от 130 сътрудници и над 30 докторанти за период от 50 години.

„Комбинирайки брилянтни геометрични прозрения с гениални аналитични инструменти и методи, той е имал и продължава да има огромно влияние в областта“, казва Хелге Холден.

Луис А. Кафарели е носител на множество награди, сред които наградата Leroy P. Steele за цялостно творчество в областта на математиката, наградата Wolf и наградата Shaw.

Връчването на Абеловата награда на Луис Кафарели ще се състои на тържествена церемония, която ще се проведе на 23 май 2023 г. в Осло, Норвегия.

Както е известно, Нобелова награда по математика не съществува, затова в продължение на десетилетия най-престижните награди по математика бяха медалите на Фийлдс, присъждани на всеки четири години на най-успешните математици на възраст до 40 години.

Абеловата награда се присъжда всяка година от Норвежката академия на науките и литературата за изключителни постижения в областта на математиката. Наградата се придружава от чек на стойност 7.5 млн. крони (886 000 щатски долара). Наградата е учредена от правителството на Норвегия през 2002 г., по повод отбелязването на 200-годишнината от рождението на един от най-великите математици – норвежеца Нилс Хенрик Абел (1802-1829). Въз основа на откритие на френския математик Огюстен Луи Коши, Абел развива теорията за сходимост на степенните редове и първи изследва напълно сходимостта на биноминалния ред. Абел поставя също основите на теорията на интегралните уравнения.

За първи път Абеловата награда е връчена през 2003 г. като номинациите се разглеждат от авторитетно петчленно международно жури. Членовете на журито са препоръчани от Международния математически съюз и Европейското математическо общество.

петък, 24 март 2023|Етикети: |

Международно признание за два проекта на ИМИ

Два международни проекта, разработвани от учени на Института по математика и информатика, получиха заслужено признание за постигнатите резултати.

Проектът ENvironmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education (ENSITE) е фокусиран върху подготовка на учителски кадри в сферата на STEM. Негов ръководител е проф. Евгения Стоименова.

Работата по проекта приключи през 2022 г., а Институтът по математика и информатика взе участие в него с разработка на материали по статистика и като домакин на студентска лятна школа, която се проведе във Варна през юли и август миналата година. В школата участваха лектори и студенти от България, Нидерландия, Словакия, Турция и Чехия. Основните целеви групи на лятното училище бяха ученици по природни науки и математика, докторанти в STEM области, както и ученици от гимназиален етап на обучение, които се интересуват от работа по проекти, свързани с науки за околната среда.

Проектът ENSITE получи награда за най-добри практики „Competent for Sustainable Development” по време на STEM предизвикателството на German “Stifterverband”.

Това не е първият успешен проект в сферата на висшето образование, за който ИМИ получава признание за своя принос. През 2021-2022 година ИМИ бе българският партньор в проекта ISPAS: Paths to Successful Innovation, в който участваха академични и културни институции от Италия, Испания и Норвегия. Координатор на проекта бе Университета на Ставангер, Норвегия, а ръководител на българския екип – доц. Тодорка Александрова.

Разработеният съвместно с италианските ни партньори от La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura докторантски курс Computer Science Fundamentals for Digital Humanities, бе отличен като иновативен от оценителите на Европейската комисия. Проектът бе избран на случаен принцип за оценка и одитиране сред останалите, получили финансиране по програмата.

Курсът, който включваше пет онлайн модула, запозна студентите с основни понятия от компютърните науки като криптография, стеганография, достъпност, бази данни и потребителско изживяване, последвани от практически опит с работа с цифрови исторически бази данни. Той бе последван от практически семинар в сградата на Fondazione 1563 в Торино, Италия, където участниците работиха върху реални казуси, предоставени от фондацията.

понеделник, 20 март 2023|Етикети: , , , , |

Фонд „Научни изследвания“ обяви най-успешните проекти за 2022 година

Всяка година Фонд „Научни изследвания“ обявява най-успешните проекти, реализирани по конкурсите на Фонда през съответната година. Във всяка от научните области се определят до два успешни проекта по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ, които са постигнали резултати, заслужаващи това отличие.

Тази година и двата отличени проекта в направление Математически науки и информатика са на колеги от Института по математика и информатика. Това са проектите „Риманова и комплексна геометрия“, ръководен от проф. Величка Милушева, и „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“, с ръководител проф. Цонка Байчева.

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1) Фонд „Научни изследвания” ще проведе церемония по връчване на грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г. Програмата на събитието включва кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях. Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония. (още…)

петък, 17 март 2023|Етикети: , |

Заседание на Общото събрание на учените в ИМИ

На 3 април 2023 г. (понеделник) в Института по математика и информатика ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМИ.

Заседанието ще се проведе от 13.00 часа в зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ (сградата на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, етаж -1).

Заседанието на Общото събрание на учените в ИМИ се провежда съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките. Присъствието на членовете на ОСУ в ИМИ е задължително.

Дневен ред:

  1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за допълване НС на ИМИ.
  2. Определяне на процедура за провеждане на избор за допълване на НС на ИМИ.
  3. Разни.
четвъртък, 16 март 2023|

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Със Заповед № I-49 от 23.02.2023 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 година.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел “Човешки ресурси” в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Подробности, срокове и документи за кандидатстване ще откриете тук.

сряда, 15 март 2023|Етикети: , |

Полезни връзки

Go to Top