Начало2020-02-03T11:09:18+02:00
ИМИ обявява свободно място за старши сътрудник
16.02.2020
Международният център по математически науки към Института по математика и информатика организира образователен уъркшоп на тема „Теория на Ходж и локални системи“
31.01.2020
Програмата „Образование с наука“ ще представи своите проекти на Националния научно-образователен фестивал „Намереното поколение“
24.01.2020
Днес се прощаваме с академик Благовест Сендов
23.01.2020
Завинаги ни напусна академик Благовест Сендов
20.01.2020

Новини

ИМИ обявява свободно място за старши сътрудник

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник към проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA)  по национална научна програма „Вихрен“.

Повече информация може да намерите на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/492436

неделя, 16 февруари 2020|Етикети: |

Международният център по математически науки към Института по математика и информатика организира образователен уъркшоп на тема „Теория на Ходж и локални системи“

От 3 до 5 март 2020 г. новосъздаденият Международен център по математически науки към Института по математика и информатика – БАН (ICMS-Sofia) организира образователен уъркшоп върху Теория на Ходж и локални системи. На него ще бъде представено едно от най-новите направления в съвременната математика.

Главен лектор на уъркшопа ще бъде Prof. Carlos Simpson, CNRS, Université Côte d’Azur, Nice. Други лектори са Prof. Alexander Efimov (Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences), Prof. Ludmil Katzarkov (University of Miami, USA; Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics, Russian Federation), Prof. Viсtor Przyjalkowski (Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences and International Laboratory of Mirror Symmetry and Automorphic Forms, National Research University Higher School of Economics, Moscow), Prof. Dmitry Kaledin (Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences and National Research University Higher School of Economics, Russian Federation).

Образователният уъркшоп „Теория на Ходж и локални системи“ е първата научна проява на ICMS-Sofia. Целта на създаването ICMS-Sofia, който е осъществен с подкрепата на правителството на Република България, е да популяризира и да развива най-нови направления в математиката и да свързва млади български учени със световно признати изследователи.
За повече информация за ICMS-Sofia, важни дати и програми, моля посетете сайта на Центъра.

петък, 31 януари 2020|Етикети: , , |

Програмата „Образование с наука“ ще представи своите проекти на Националния научно-образователен фестивал „Намереното поколение“

От 24 до 26 януари 2020 г. в Националния дворец на културата ще се проведе Научно-образователният фестивал „Намереното поколение”. Той е организиран от „Апетит за образование чрез практика“ с институционалната подкрепа на МОН и има за цел да  събере на едно място професионалисти от цяла България, както и бизнеси и организации, които работят съвместно за популяризирането на иновациите в образованието.

Официални гости на фестивала са Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж и инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Като образователна програма с доказани резултати и голям потенциал, „Образование с наука“ получи покана за участие във фестивала. В него самостоятелно ще бъдат представени и някои от проектите, разработени по програмата. (още…)

петък, 24 януари 2020|Етикети: |

Днес се прощаваме с академик Благовест Сендов

Акад. Благовест Сендов ни напусна неочаквано на 19 януари тази година. Поклонението ще се състои днес от 11.00 часа в сградата на Народното събрание, на площад “Княз Александър Първи”.

Благовест Сендов е световно известен български математик, всеотдаен новатор-педагог, изтъкнат държавник и уважаван общественик.
Роден е на 8 февруари 1932 г. в Асеновград. През 1956 г. завършва специалност „Математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По-късно специализира изчислителна математика в Московския държавен университет. През 1964 г. защитава кандидатска, а през 1967 г. докторска дисертация. От 1968 г. е професор по изчислителна математика в СУ “Св. Климент Охридски”, през 1974 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. за академик.

Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет.

Акад. Сендов е една от най-ярките фигури в научния живот на България. Неговата научна дейност впечатлява със своята съдържателност, многообразие и продуктивност до самия край на живота му. Автор е на над 200 научни публикации, на няколко монографии, множество учебници и популярни статии. Неговите основни научни постижения са в областта на теорията на апроксимациите, математическото моделиране в биологията, числените методи и информатиката. Той поставя началото на теорията на Хаусдорфовите апроксимации и създава световно известната българска математическа школа в тези области.

Акад. Сендов е един от пионерите на информатиката в България и заедно с акад. Любомир Илиев има основополагащ принос за нейното комплексно развитие в страната. Той е основна фигура в колектива, създал първата българска цифрово-електронна изчислителна машина „Витоша“ и един от първите в света електронни калкулатори „Елка 6521“.

Акад. Сендов е смел реформатор в образованието на всички нива. Той чете първите лекции по информатика и числени методи в Софийския университет. През 1970 г. като декан на Математическия факултет на Университета въвежда тристепенната форма на обучение (бакалавър, магистър и докторант). За кратко време е задоволена нуждата от специалисти в областта на информатиката и обработката на данни, както и във всички модерни области на математиката. Едва двадесет и пет години по-късно такава организация на  университетското образование е приета в целия Европейски съюз.

Заедно с акад. Любомир Илиев основават Единния център по математика и механика, който обединява научния потенциал на Софийския университет и Българската академия на науките в областта на математическите науки и информатиката. Впоследствие това обединение между Университета и Академията се разраства до всички области на науката и висшето образование.

Акад. Сендов е автор на образователния експеримент „Проблемна група по образованието“, известна като „Сендовската система“, който инициира, докато е ректор на Софийския университет. Новата образователна система е въведена експериментално в 30 училища. Тя предлага нови методи на обучение, както и промяна в учебното съдържание по класове и е замислена с цел демократизация на обучението. Още от пети клас се учи програмиране.

Акад. Сендов е изтъкнат държавник и общественик. Сред многото длъжности, които е заемал са ректор на Софийския университет, главен научен секретар на БАН, председател на БАН, председател на Народното събрание на Република България и посланик на България в Япония. Забележителна е и неговата дейност за издигане на международния авторитет на България във всички области. Той е бил подпредседател на Световния съвет за мира, председател на Международната федерация за обработка на информацията (IFIP), пожизнен почетен президент на Международната асоциация на университетите (АИУ) и много други.

Много от нас помнят една от любимите фрази на акад. Сендов: „Всичко може на този свят, но не всеки го може“. А той беше наистина една много можеща личност.

Поклон пред светлата му памет!

четвъртък, 23 януари 2020|

Администрация

Дарителска кампания
“Награда по математика на ИМИ”

BIC:
UNCRBGSF
IBAN:
BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Адрес:
ИМИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ №8, 1113 София
Булстат:
BG000665249

Проекти и инициативи