Начало2020-12-12T11:56:12+00:00
Първа годишна среща на младите български математици
29.04.2021
Възможни постдокторантски позиции в областта на теория на кодирането
07.04.2021
ИМИ обявява свободно място за постдокторант в областта на комплексната геометрия
05.04.2021
ИМИ обявява свободно място за постдокторант
26.03.2021
Новото ръководство на ИМИ встъпи в длъжност
19.03.2021

Новини

Първа годишна среща на младите български математици

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН организира “Първа годишна среща на младите български математици”, която ще се проведе онлайн на 19 и 20 май 2021 г.

Срещата е посветена на най-светлия български празник – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. Нейната цел е да събере заедно млади български математици, работещи по целия свят, и да запознае математическата общност с някои от техните най-значими постижения.

Програмата, както и заглавията и абстрактите на докладите, се намират на уеб-страницата на международния център: https://icms.bg/first-annual-meeting-of-young-bulgarian-mathematicians

На 19 май 2021 г. от 19:15 часа ще се проведе виртуална кръгла маса на тема: „Възможности за професионална реализация на млади български математици в Българската академия на науките и водещи български университети“.

четвъртък, 29 април 2021|Етикети: , |

Възможни постдокторантски позиции в областта на теория на кодирането

Секция „Математически основи на информатиката“ (МОИ) на ИМИ-БАН приема заявки за интерес от потенциални постдокторанти, като предлага да приеме високо мотивирани математици и информатици, желаещи да кандидатстват за индивидуален грант по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“  или по националната научна програма „Петър Берон“.

Основните дейности на секция МОИ са изследвания, развойна дейност и обучение в сферите на теорията на кодирането, комбинаториката, компютърната алгебра и теоретичната информатика. Секцията подкрепя дейностите си с проектно финансиране от европейски и национални финансови механизми. Изпълнител е на множество проекти по ФНИ и различни европейски оперативни и рамкови програми, вкл. COST дейности.

Секцията има разнообразна, динамична и инклузивна работна атмосфера, лишена от дискриминация и фокусирана върху теоретична и приложна наука. МОИ е провеждала научни изследвания в различни области, като текущите приоритети са в областите  оптимални кодове, граници за кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства, крайни геометрии, криптография и комбинаторика.

Оптимални кодове

Шумозащитните кодове имат практически приложения в много области като информационни и комуникационни технологии, теория на контрола и др. В серия статии, започващи през 70те години, множество важни свойства на оптималните линейни кодове биват постигнати, което дава възможност за класификационни резултати в двоичните и q-ичните случаи. Освен чисто математически резултати, за изследванията в областта се разработва и специализиран изчислителен софтуер. Изследванията в нея продължават с нови конструкции и резултати за несъществуване, които развиват наличната класификация. Текущите проекти на секцията развиват апарата, създаден за изследване на оптимални кодове за приложения в  комбинаториката и криптографията. Ръководител на изследванията в това направление ще бъде проф. дмн Илия Буюклиев.

Граници за кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства

От началото на 90-те години насам са получени множество резултати в изследването на универсалните граници за кодове в полиномиални пространства, като например Евклидовата сфера, проективни пространства, пространства на Хеминг и Джонсън. Членове на секцията доказват необходими и достатъчни условия за оптималността на универсалните граници и развиват методи за получаване на нови граници, където определени универсални граници не са оптимални. Резултатите са приложени в проблеми свързани с максимални кодове и минимални енергии на кодове, породени съответно от теория на кодирането и теория на потенциала. Неотдавнашни резултати включват получаване на граници за кодове с дадени диаметър и минимално разстояние и кодове с дадена мощност и минимално разстояние. Ръководител на изследванията в това направление ще бъде проф. дмн Петър Бойваленков.

Криптографски сигурни субституционни таблици

Криптографията, за разлика от други математически области, няма унифицирана структура и апарат и вместо това се дефинира от своите приложения. Тя активно търси и инкорпорира всяка математическа теория, която може да служи за гръбнак на криптографски примитиви – базови криптографски алгоритмични схеми, които се използват за изграждане на криптографски протоколи за компютърна сигурност. Секцията приоритизира изследването на криптографски сигурните субституционни таблици, като цели да създаде математически  методи, релевантни както към настоящите приложни предизвикателства, така и към дълготрайното развитие на областта. Фокусът пада върху  изследването и подобрението на съществуващият апарат за конструкция на субституционни таблици, където са разработени множество иновативни евристични алгоритми. Развиват се също така и шумозащитни кодове с криптографско значение. Ръководител на изследванията в това направление ще бъде проф. дн Цонка Байчева. (още…)

ИМИ обявява свободно място за постдокторант в областта на комплексната геометрия

Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за постдокторант за 6 месеца (с възможност за продължение в рамките на две години). Позицията е част от сътрудничеството между създадения Международен център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA).

Одобреният кандидат ще работи 6 месеца в България и 6 месеца в САЩ в областта на комплексната геометрия.

Позицията е частично финансирана от Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министрство на образованието и науката.

Повече информация може да намерите на: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/621045

понеделник, 5 април 2021|Етикети: , , |

ИМИ обявява свободно място за постдокторант

Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за постдокторант за 6 месеца (с възможност за продължение в рамките на две години). Позицията е част от сътрудничеството между създадения Международен център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН, https://icms.bg/  и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA), https://www.imsa.miami.edu/.

Одобреният кандидат ще работи 6 месеца в България и 6 месеца в САЩ под ръководството на проф. Людмил Кацарков.

Повече информация може да намерите на: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/616354

петък, 26 март 2021|Етикети: , |

Новото ръководство на ИМИ встъпи в длъжност

Днес, 19 март 2021 год., на свое заседание Научният съвет на ИМИ избра нови заместник-директори и нов научен секретар на института за следващия мандат на управление. Техните номинации бяха предложени на НС от новоизбрания директор на ИМИ – проф. дмн Петър Бойваленков.

Чл.-кор. Николай Николов е избран за заместник-директор с ресори Научна политика и Работа с млади таланти.

Научните му интереси са свързани основно с многомерния комплексен анализ. Има интереси и в областта на математическото образование.

Чл.-кор. Николов е председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България, ръководител на секция Анализ, геометрия и топология и член на Научния съвет на ИМИ. Главен редактор е на списание Математика и информатика.

Проф. Величка Милушева заема поста заместник-директор по Академично развитие, национални, европейски и международни проекти и програми, след като в предишния управленски мандат бе научен секретар на института.

Научните ѝ изследвания са в областта на диференциалната геометрия. Проф. Милушева има богат административен и организационен опит в управление и координация на екипи в образованието и науката. Член е на Научния съвет на ИМИ–БАН от 2016 г. досега, председател на Комисията по качеството към ИМИ–БАН, зам.-председател на Комисията по научна политика и структурни промени към НС на ИМИ–БАН, член е на 8-то Общо събрание на БАН, както и на Комисията за научна политика и стратегия към него.

Новият научен секретар на ИМИ е доц. д-р Красимира Иванова.

Научните ѝ интереси са в областите извличане на знания, класификация, анализ на изображения, информационни системи, човеко-машинен интерфейс, контекстно-зависими системи, краудсорсинг, гражданска наука и др., с приложение в управление на риска при бедствия и аварии, цифрово културно наследство, анализ на икономически процеси и образование.

От април 2016 г. тя е секретар на Научния съвет на ИМИ, а от юли 2020 г. е ръководител на секция Софтуерни технологии и информационни системи. През 2019 и 2020 г. участва в Работна група на БАН за създаване на предварителна визия за развитието на Изкуствения интелект в България в помощ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

петък, 19 март 2021|Етикети: |

Администрация

НАГРАДА НА ИМИ

НАГРАДА НА ИМИ

Към сайта на наградата

Дарителска кампания

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336
Адрес: ИМИ-БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев“ №8,
1113 София
Булстат: BG000665249

Полезни връзки

Go to Top