Семинар по изследване на операциите

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

На 18-ти юни (вторник) от 14:00 ч. в зала 503 на ИМИ ще се състои сбирка на Семинара по Изследване на операциите. Доклад на тема Mathematical modelling of torque-velocity and torque-angle relationships - part 2: numerical results ще изнесе проф. Петър Миланов, ИМИ-БАН и ЮЗУ.

Go to Top