Семинар на МЦМН

Във вторник, 14.03.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на семинара на Международния център за математически науки. Доклад на тема: Non-Archimedean Uniformization and its application ще изнесе д-р Jiachang Xu (ИМИ-БАН). Абстракт

2023-03-09T23:45:21+02:00четвъртък, 9 март 2023|Категории: |Етикети: , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник, 07.03.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Plank Problems: Discrete Geometry and Convexity ще изнесе д-р Александър Полянский (ИМИ-БАН). Abstract: The set of points lying between two parallel lines in the plane is called a plank. Given a convex region C in the plane, what is the smallest combined width of a finite collection of planks that cover C? What happens in higher dimensions? In the 50s, Thoger Bang answered this innocent question of Alfred Tarski and opened a box with many deceptively simple-looking problems. In my talk, I will overview progress in the area and its connection with other fields: theoretical computer science, number theory, and [...]

2023-03-03T14:59:25+02:00петък, 3 март 2023|Категории: |Етикети: , , , |

Семинар на МЦМН

Във вторник, 28.02.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на семинара на Международния център за математически науки. Доклад на тема: Горенщайнови пръстени в стабилната хомотопна теория ще изнесе д-р Димитър Коджабашев (ИМИ-БАН). Абстракт. I will discuss a generalization, due to Dwyer, Greenlees and Iyengar, of the notion of a Gorenstein ring from commutative algebra to the algebra of ring spectra. I will illustrate the concept with classical examples from stable homotopy theory as well as more exotic ones coming from derived algebraic geometry, namely the ring spectra of topological modular forms with level structure. Time permitting, I will discuss how things generalize equivariantly in the presence of a group action.

2023-02-23T15:51:34+02:00четвъртък, 23 февруари 2023|Категории: |Етикети: , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция АГТ

Във вторник, 21.02.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на Международния център за математически науки и секция "Анализ, геометрия и топология". Доклад на тема: Variations of GIT-quotients of flag varieties ще изнесе д-р Валдемар Цанов (ИМИ-БАН). Abstract

2023-02-19T19:35:03+02:00неделя, 19 февруари 2023|Категории: |Етикети: , , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция АГТ

Във вторник, 14.02.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на Международния център за математически науки и секция "Анализ, геометрия и топология". Доклад на тема: Jordan algebra conformal toolbox ще изнесе доц. Тодор Попов (ИЯИЯЕ-БАН, АУБГ). Abstract

2023-02-10T18:38:44+02:00петък, 10 февруари 2023|Категории: |Етикети: , , , |

Международният център по математически науки и Американският университет в България подписаха договор за сътрудничество

Международният център за математически науки (МЦМН) и Американския университет в България (АУБГ) подписаха рамков договор за взаимно сътрудничество. Директорът на Института по математика и информатика, проф. Петър Бойваленков и акад. Олег Мушкаров, директор на МЦМН, имаха удоволствието да посрещнат провоста на Американския университет в България, проф. Дж. Д. Милинджър, който пристигна в София специално за събитието.

2023-02-14T16:48:49+02:00четвъртък, 9 февруари 2023|Категории: Новини|Етикети: |

Курс по алгебрична геометрия към МЦМН

Следващата лекция от Курса по алгебрична геометрия към МЦМН ще се проведе по изключение на 6 февруари 2023 г. (понеделник) от 12:15 ч. в зала 403 на ИМИ - БАН.

RDSP 2023: Recent Developments in Stochastic Processes

Мини-конференцията Recent Developments in Stochastic Processes  ще се проведе между 27.03.2023 и 29.03.2023 в Големия Салон на БАН. Съорганизатори са Института по математика и информатика и Факултета по математика и информатика. Поканени са изследователи от различни области на вероятностите като е поставен фокус върху стохастичните процеси. Има възможност за подаване на заглавие и резюме за contributed talk (срокът за приемане ще бъде удължен). Студенти, докторанти, членове на Българското статистическо дружество участват без такса правоучастие. Сайта на конференцията: https://icms.bg/recent-developments-in-stochastic-processes/ За повече информация: rdsp2023@icms.bg.

2023-02-03T12:43:41+02:00петък, 3 февруари 2023|Етикети: , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник, 31.01.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Върху оптимално пакетиране на кълба на Минковски и приложения ще изнесе проф. Николай Глазунов (ИМИ-БАН, Институт по Кибернетика, Киев). Abstract: We investigate lattice packings of Minkowski balls and domains. By results of the proof of Minkowski conjecture about the critical determinant we divide the balls and domains on 3 classes: Minkowski, Davis and Chebyshev-Cohn. The optimal lattice packings of the balls and domains are obtained. The minimum areas of hexagons inscribed in the balls and domains and circumscribed around them are given. These results lead to algebro-geometric structures in the framework of Pontrjagin duality theory.

2023-01-27T16:05:12+02:00петък, 27 януари 2023|Категории: |Етикети: , , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Линейни и циклични кодове над пръстени ще изнесе д-р Мариам Бажалан, която започва постдокторантура в ИМИ-БАН по програма ПИКОМ. Abstract: The study of codes over the rings (ring-linear codes) attracted great interest after the work of Calderbank, Hammons, Kumar, Sloane, and Sole in the early 1990s. In this seminar, the basic theory of linear codes over finite commutative rings will be presented including the importance of codes over rings, various kinds of rings for ring-linear coding theory, the weight functions on finite rings, MacWilliams equivalence theorem and the connection between these codes and codes over fields via the Gray maps. Moreover, the cyclic codes [...]

2023-01-20T23:48:39+02:00петък, 20 януари 2023|Категории: |Етикети: , , , |
Go to Top