Международният център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика – БАН организира Четвърта годишна среща на младите български математици, която ще се проведе на 11 и 12 юни 2024 г. в сградата на ИМИ-БАН (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8). Официалното откриване ще се състои на 11 юни от 10:00 часа в Заседателната зала на института. Приветствие към участниците ще отправи акад. Юлиан Ревалски, директор на МЦМН и председател на Българската академия на науките.

Вече стана традиция на тези срещи да се събират заедно млади български математици, работещи по целия свят, които използват възможността да запознаят математическата общност у нас с някои от своите най-значими постижения.

Тази година специален гост на конференцията е чл.-кор. Младен Савов от Института по математика и информатика към БАН и Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програмата, заглавията и абстрактите на докладите, се намират на уеб-страницата на международния център: https://icms.bg/fourth-annual-meeting-of-young-bulgarian-mathematicians/.

Събитието се организира като част от дейностите по Програма ПИКОМ и с частична финансова подкрепа от Simons Foundation.