От 27 до 31 май в Пловдив се провежда международната конференция Modern Methods in Nonlinear Elliptic and Parabolic PDE. Организатор на събитието е Международният център по математически науки към Института по математика и информатика с финансовата подкрепа на Simons Foundation.

Международният научен форум привлече не само изследователи в ранен етап от кариерното им израстване, но и световноизвестни утвърдени учени, работещи в областта на елиптичните и параболични частни диференциални уравнения. Доклади по покана ще изнесат математици от Австралия, Англия, България, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Румъния, САЩ, Франция, Хонг Конг, Чили, Швеция и Южна Корея.

Конференцията бе официално открита на 27 май 2024 г. лично от академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките и директор на Международния център по математически науки. Той поздрави участниците в събитието, разказа накратко историята за създаването на Центъра и събитията, които са организирани от него досега. Акад. Ревалски отправи покана към участниците в конференцията да посетят МЦМН и изрази увереност, че съвместната им ползотворна работа ще продължи и занапред.

Повече подробности ще откриете на https://simons.icms.bg/event/modern-methods-in-nonlinear-elliptic-and-parabolic-pde/.