Институтът по математика и информатика към БАН обявява свободна позиция за старши изследовател за срок от 6 месеца с възможност за удължаване.

Началната дата за започване на работа е 1 октомври 2024 г. Работният език е английски.

Одобреният кандидат ще бъде афилииран към Международния център за математически науки – София (ICMS-Sofia), който е част от Института по математика и информатика на БАН, и ще работи в областта на функционалния анализ и комплексния анализ.

Кандидатите трябва да изпратят CV и списък с публикации до pdj@math.bas.bg с копие до director@math.bas.bg най-късно до 26 юли 2024 г.

Повече информация ще откриете на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/249022.