От 27 до 31 май в Пловдив ще се проведе международната конференция Modern Methods in Nonlinear Elliptic and Parabolic PDE. Събитието се организира от Международния център по математически науки към Института по математика и информатика с финансовата подкрепа на Simons Foundation.

Целта на конференцията е да събере на едно място световноизвестни утвърдени учени и изследователи в ранен етап от своето кариерно израстване, работещи в областта на елиптичните и параболични частни диференциални уравнения и да стимулира дискусии, свързани с теория на гладкостта и нейните приложения, свободни граници, възникване на сингулярност, качествени свойства на решенията. Форумът има за цел и да предостави възможност на млади учени от Източна Европа да се запознаят с авангардни изследвания в областта на частните диференциални уравнения.

Конференцията ще бъде официално открита на 27 май 2024 г. лично от академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките и директор на Международния център по математически науки.

Повече подробности ще откриете на https://simons.icms.bg/event/modern-methods-in-nonlinear-elliptic-and-parabolic-pde/.