От 7 до 10 септември 2023 г. в Бургас ще се проведе Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023. Събитието е организирано от Института по математика и информатика при Българска академия на науките и се провежда под патронажа на ЮНЕСКО, както и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и Община Бургас.

Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2023) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.

Престижното научно събитие ще бъде открито на 7 септември 2023 г. от 12:30 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас.

Съпътстващи събития:

─ Семинар и 14 национален информационен ден „Open Science, Open Data, Open Access, Bul-garian Open Science Cloud“.

─ Семинар „Promoting the Green Transition through University Education on Green Stand-ards“, организиран от Бургаски свободен университет да представи постигнати научни резултати от проект „B-Green-ED – Boosting the Green Future via University Micro-Credentials“.

─ Втори информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от ИМИ–БАН, на който ще бъдат представени постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“.

Съорганизатори на DiPP2023 са:

  • Регионален академичен център на БАН–Бургас;
  • Регионален исторически музей – Бургас;
  • Бургаски свободен университет;
  • Регионална библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас;
  • Университет „Проф. А. Златаров“ –  Бургас.

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2023.

Програма на конференцията вижте на https://dipp2023.math.bas.bg/programme.

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.