Тринадесета международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023

Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2023) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство.

2023-09-04T12:27:38+03:00сряда, 30 август 2023|Categories: Новини|Tags: , |

XIII Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Община Бургас и Фонд „Научни изследвания“, организира Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023.

2023-08-07T12:13:18+03:00понеделник, 7 август 2023|Categories: |Tags: , |
Go to Top