Международният център по математически науки (ICMS-Sofia) и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas на Университета в Маями (IMSA) организират Четвърта международна конференция „Жените в математиката в Югоизточна Европа“ (Women in Mathematics in South-Eastern Europe). Конференцията ще се проведе от 18 до 20 декември 2023 г. в Института по математика и информатика при БАН, София.

Инициативата „Жените в математиката в Югоизточна Европа“ е насочена към популяризиране на ролята на жените учени, работещи в областта на математиката. Тя стартира през декември 2020 г., когато на първата такава конференция специален гост бе Prof. Mina Teicher, Department of Mathematics and Gonda Brain Research Center, Bar-Ilan University, Israel, Director of Emmy Noether Institute for Mathematics. Още тогава организаторите заявиха своето намерение да превърнат научния форум в престижно ежегодно събитие.

Една от основните цели, които си поставят организаторите на конференцията, е да създадат нови дългосрочни сътрудничества между учените в Югоизточна Европа. Очаква се със своето участие жените математици да привлекат вниманието на млади изследователи и на изследователи от по-слабо развити страни.

Първите две конференции „Жените в математиката в Югоизточна Европа“ се проведоха в онлайн формат. И тази година продължава традицията към все по-нарастващото семейство на дами, посветили се на математиката, да се присъединява и някои от вече участвалите в предишните издания учени.

Събитието се провежда с подкрепата на Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ) и Фондация Саймънс.

Официалното откриване на конференцията ще се проведе на 18 декември 2023 г. от 13:30 часа в зала 403 на Института по математика и информатика (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8).

Информация за всички лектори, както и заглавия и абстракти на техните доклади, може да намерите на https://icms.bg/fourth-international-conference-women-in-mathematics-in-south-eastern-europe/.

Информация за предишните конференции може да се види на:

https://icms.bg/women-in-math-2020/

https://icms.bg/women-in-mathematics-in-south-eastern-europe-2021-n/

и https://icms.bg/women-in-mathematics-in-south-eastern-europe-2022/