Веселин Димитров получава това признание за своя изключителен принос към теорията на числата и диофантовата геометрия.

Наградата по математика на ИМИ е учредена през 2014 г. и се връчва на всеки 3 години, като процедурата се инициира от Научния съвет на Института по математика и информатика. Наградата се състои от статуетка, придружена от грамота и парична премия, средствата за която се набират чрез дарения. Носителят на Наградата се определя от международен Комитет за Наградата на ИМИ, състоящ се от 5 до 7 членове, изтъкнати специалисти в областта на математиката.

Наградата на ИМИ за 2023 г. беше връчена на д-р Веселин Димитров днес, 10 юли 2023 г., по време на откриването на Международната конференция „Дни на математиката в София 2023“. Призът бе представен от академик Юлиан Ревалски, председател на Комитета за Наградата, и бе връчен лично от Президента на Република България Румен Радев.

Веселин Димитров е роден в София през 1986 г. Завършва Националната природо-математическа гимназия. През 2003 година е избран да представлява България в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Research Science Institute (RSI). През 2005 г. участва в Международната олимпиада по математика, където печели сребърен медал.

Д-р Димитров продължава образованието си в Харвардския университет, където получава бакалавърска степен през 2010 г. с дипломна работа под ръководството на проф. Бари Мазур. Защитава магистърска (2014) и докторска (2017) степен в Йейлския университет. Негов научен ръководител е проф. Александър Гончаров. В момента д-р Димитров е член на Института за напреднали изследвания (Institute of Advanced Study) в Принстън и доцент в Технологичния институт в Джорджия, САЩ. През 2022 г. д-р Димитров е удостоен с Oberwolfach Prize за „своя изключителен принос към теорията на числата и диофантовата геометрия”. Лауреат е и на David Gross Prize (която си поделя с Ziyang Gao).

Веселин Димитров работи в областта на теория на числата и Диофантова геометрия, като се занимава и със свързани въпроси от алгебричната геометрия, теория на представянията и хармоничен анализ. Той доказва две известни и много трудни хипотези от 70-те години: хипотезата на Schinzel-Zassenhaus за алгебрични единици близки до единичния кръг и хипотезата за ,,неограничените знаменатели”, която се отнася до неконгруентни модулярни форми съвместо с Yunqing Tang и Frank Calageri.  Друг значим принос на Веселин Димитров съвместно с Ziyang Gao and Philipp Habegger е доказателството на униформна граница за броя на рационалните точки на крива X от род g > 1, която зависи само от g и ранга d на групата на Mordell-Weil на Якобиана на  X.

Веселин Димитров е четвъртият лауреат на Наградата по математика на ИМИ. Преди него носители на Наградата са Мартин Касабов, Университет Корнел в Итака, САЩ (2014), Кирил Дачев, Университет Пърдю, САЩ (2017) и Грета Панова, Университет на Южна Калифорния, САЩ (2020). Повече за лауреатите на Наградата може да прочетете тук.