Стипендиите „Фулбрайт“ за български учени и докторанти дават прекрасна възможност за изследователска дейност в най-добрите университети и изследователски институти в САЩ. Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ежегодно предоставя 5 до 9 стипендии за български учени и изследователи, получили докторска степен във всички области на познанието, които да да проведат изследователска дейност в рамките на 3-5 месеца във висше учебно заведение в САЩ.

Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина. Стипендиите „Фулбрайт“ за български учени и докторанти дават прекрасна възможност за изследователска дейност в най-добрите университети и изследователски институти в САЩ.

Новите отворени конкурси на „Фулбрайт“ за 2024-25 г. са насочени към иновативни проучвания, сътрудничество и практически решения в академичната сфера. Този конкурс предоставя отлични възможности за учени, университетски преподаватели, изследователи и докторанти да разработят непровеждани досега проучвания или да задълбочат своята дейност в международна среда.

От кандидатите се изисква докторска степен, владеене на английски език и покана от американско учебно заведение.

Крайният срок за подаване на документи за учебната 2024-2025 г. е 5 декември 2023 г.

Стипендия за учени-математици

https://www.fulbright.bg/matematici/

 • 5 месеца изследователска дейност в Университет на Маями (Институт за математически науки на Америка)
 • Всички области на математиката – най-вече геометрия, комбинаторика и приложна математика
 • 1 място на година
 • месечна стипендия 4800 долара

Срок за кандидатстване: 5 декември 2023 г.

Конкурс за учени и лектори

https://www.fulbright.bg/ucheni-research/

 • 3-5-месечна програма
 • Всички области освен клинична медицина
 • 5-7 места на година

Срок за кандидатстване: 5 декември 2023 г.

Конкурс за докторанти

https://www.fulbright.bg/aspiranti-research/

 • 6-месечна програма
 • Всички области освен клинична медицина
 • 3-4 стипендии годишно
 • За студенти в напреднал етап от своята докторантура

Срок за кандидастване: 5 декември 2023 г.