3-29 април е седмица на откритията в STEM-областите (Science, Technology, Engineering, Mathematics)!

Целта е да се стимулират повече от 500 STEM-дейности, които да обхванат над 10,000 училища в 30 страни. Могат да участват обществени и частни проекти, правителствени и неправителствени организации, компании, университети, училища.

За да станете партньор в инициативата „Седмица на откритията“, трябва да свържете организацията си с тази инициатива, като следвате инструкциите, дадени на адрес: http://www.scientix.eu/documents/10137/694877/SDW18_Web_Page_Guide_HTML.pdf/6339111a-d520-4ea7-82af-dfed6626946c

В резултат логото на вашата институция ще бъде публикувано заедно с всички останали партньори. Дейностите ви ще бъдат популяризирани на картата на събитието.

Всички, които организират STEM –дейности през април 2018, могат да се включат в състезанията в рамките на „Седмицата на откритията в STEM-областите“ и да получат награди от международни проекти и организации по STEM-образование. Ако вече планирате събитие или дейност, свързана със STEM, може да го включите в картата на дейностите, като използвате онлайн формата от адрес: https://www.surveymonkey.com/r/sdw2018

За повече информация: STEM Discovery Week 2018