За поредна година Институтът по математика и информатика организира и провежда Седмица на олимпийската математика (СОМ). Тази година периодът на провеждане е 2 – 7 януари, като състезателните дни са 2 – 5 януари. Традиционно инициативата се осъществява със съдействието на фондация „Георги Чиликов“ и Американска Фондация за България и има за цел да открива и развива математическия талант на ученици от 9. до 12. клас.

За участие в СОМ се класират първите десет ученици с най-висок рейтинг от състезанията през последната година за всеки от класовете 9.-12. – Национално зимно математическо състезание (София, 2023), Пролетно математическо състезание (Бургас, 2023), Национална олимпиада по математика (София, 2023) и Есенен математически турнир (София, 2023). За всеки ученик се сумират точките му от тези четири състезания и така се образува общият му бал.

Общо покани за участие в Седмицата получават 40 ученици.  За участие в математическия маратон тази година се класираха ученици от Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Силистра и София.

С подготовката на учениците, както и с провеждането на Седмицата, са ангажирани някои от най-видните ни преподаватели и учени, повечето от които имат дългогодишен опит в работата с ученици и подготвянето им за международни състезания. В тазгодишното издание на СОМ участваха проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ–БАН), проф. Емил Колев (ИМИ–БАН), проф. Иван Ланджев (НБУ и ИМИ–БАН), проф. Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ–БАН), Кристиян Василев, Александър Иванов (ФМИ-СУ), Борислав Кирилов, Иван Тагарев и Драгомир Грозев.

Традиционно, програмата на Седмицата включва четири тематични контролни в стил Международна олимпиада, по едно във всяка от основните олимпийски области – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата. Освен на контролните, учениците имат възможност да демонстрират своите знания и чрез представяне на доклади на олимпийска тематика.

За разлика от другите състезания, в СОМ всяко контролно е върху една тематика и съдържа 3 задачи с различна степен на трудност.