На 19 октомври 2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа на официална церемония в Института по математика и информатика – БАН (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, ниво 0) ще бъде открит инфраструктурен комплекс и ще бъде въведен в експлоатация новият български суперкомпютър. Събитието е част от изпълнението на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Официалното откриване ще започне в 10:00 ч. в залата на високопроизводителния изчислителен комплекс с център за данни на Центъра за върхови постижения в ИМИ–БАН. Тържественото събитие ще продължи от 10:45 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките  (София, ул. „15 ноември“ №1), където ще бъдат представени интегрираната научноизследователска инфраструктура и някои от най-значимите постижения на Центъра. За участие в събитието в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН са поканени официални гости, представители на академичната общност и бизнеса, изпълнители на договори за изграждане на обекти на инфраструктурния комплекс, журналисти.

Центърът за върхови постижения (ЦВП) по Информатика и информационни и комуникационни технологии е консорциум, в който партньори са:

  • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация);
  • Институт по математика и информатика – БАН;
  • Институт по механика – БАН;
  • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН;
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
  • Медицински университет – София;
  • Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Дейността на Центъра за върхови постижения е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за финансиране на ЦВП възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране.

Събитието от зала „Проф. Марин Дринов“ ще се излъчва онлайн в YouTube канала на БАН.