За поредна година Министерството на образованието и науката организира Награди за принос в науката „Питагор“, с които ще бъдат отличени български учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката.

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. В процедурата за голямата награда Питагор нямат право да участват учени, носители на тази наградата от предходните 3 години. В зависимост от категорията, за която се подават документи, кандидатите трябва да представят обща справка за научните си резултати. Кандидатстващите в категория за утвърден учен, трябва да поставят акцент върху постиженията си през последните 5 години, а кандидатите в категория за млад учен – за последните 3 години. Учени, кандидатстващи за „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“, е необходимо да приложат обща справка за научните си постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години.

Тази година наградите ще бъдат връчвани в следните категории:

  • Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;
  • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;
  • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки;
  • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината;
  • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината;
  • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
  • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки.
  • Специална награда „Питагор“ за комуникация на наука.

Специалната награда „Питагор“ за комуникация на наука ще бъде връчвана по предложение на журито с решение ва Министъра на образованието и науката и за нея не се подават документи.

Общите изисквания и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на страницата на МОН и на Портала за наука и се попълват от всеки кандидат или номиниращ в определената категория.

Крайният срок за подаване на предложенията е 18 април 2024 г. на електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bg, e.foteva@mon.bg и m.stancheva@mon.bg.

По традиция церемонията по награждаването ще се поведе в ден, близък до 24 май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“.