Основна цел на Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ („Петър Берон и НИЕ“) е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на перспективни учени с международно признати научни резултати в български висши училища и научни организации. Програмата стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

Класирани за финансиране по националната научна програма са общо 9 проекта, три от които ще бъдат осъществени от учени от ИМИ.

Проектът „Обобщена полу-цялост и приложения в теория на числата“ на Владимир Митанкин ще бъде изпълняван под научното ръководство на проф. Людмил Кацарков.

Изследванията на д-р Митанкин са фокусирани върху някои от класическите въпроси от гледна точка на диофантовата геометрия. За да изследва такива проблеми, той комбинира геометрични методи с инструменти от аналитичната и алгебрична теория на числата.

Владимир Митанкин получава докторска степен през 2017 г. под ръководството на Тим Браунинг в Университета на Бристол. Бил е постдокторант в университета Лайбниц в Хановер в групата на Улрих Дерентал, в Математическия институт на Федералния университет на Рио де Жанейро, работил е със Сесилия Салгадо и в Института по математика Макс Планк в Бон. В момента Владимир работи в ИМИ по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ).

Проектът на Андрей Бенгуш-Лание “Local study of singularities via deformations and valuations”, с научен ръководител акад. Олег Мушкаров и научен консултант д-р Антони Рангачев, е върху теория на деформациите на особености, като основна цел е получаването на връзки между топологични и алгебрични инварианти на комплексно аналитични криви и повърхнини, както и изучаването на проблемът за локална униформизация на особености над полета с положителна характеристика с използване на теория на нормиранията.

Д-р Бенгуш-Лание е роден в Букурещ през 1993 г. През 2011 г. завършва с отличие Lycée Louis-le-Grand, една от най-престижните френски гимназии. През 2014 г. завършва École normale supérieure също с отличие (magna cum laude). В периода 2014-2016 г. завършва две магистратури по чиста и приложна математика в ENSC-Université Paris 7 и в Université Paris-Sud Saclay. През 2017 г. започва докторантура в IMJ-PRG и Université de Paris под ръководството на доц. Хюсеин Муртада (научен ръководител) и проф. Бернар Тесие (научен консултант), която защитава през 2021 г. През 2022 г. д-р Бенгуш-Лание печели в национален конкурс постоянната позиция Professeur de Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), която отклонява, за да може да дойде да работи в Института по математика и информатика по програма ПИКОМ.

Третият класиран проект на екип от ИМИ е този на И. Мехрабинежад с научен ръководител доц. Петър Рашков. Темата, по която ще работят, е озаглавена „Инфекциозни болести, епидемиология, мобилност: математически перспективи“.