Първият Международен конгрес по фундаментална наука (International Congress of Basic Science – ICBS) се провежда в Пекин, Китайска народна република, от 16 до 28 юли 2023 г. Мотото на събитието е „Напредък на науката за човечеството“. На него водещи учени от цял свят ще се срещнат в опит да се насърчи сътрудничеството и обмена на знания. Конгресът е фокусиран върху три клона на фундаменталната наука: математика, теоретична физика и теоретични компютърни и информационни науки.

В работата на конгреса участват осмина носители на Фийлдсов медал, четирима носители на награда „Тюринг“, един нобелов лауреат и много други учени от Европа, Китай и Съединените щати – общо около 1000 участници. Сред поканените лектори се отличават имената на Максим Концевич и Кенджи Фукая, които бяха гости на инагуралната конференция на Международния център по математически науки, провела се преди година в София. Програмата на Конгреса продължава 13 дни и включва стотици лекции, сателитни събития и различни срещи и семинари за обмен на идеи.

Конгресът отличава със специално създадена за целта награда Frontiers of Science изследвания от последните години, които според организаторите имат изключителна научна стойност и задават съвременните направления в математиката, теоретичната физика и теоретичната информатика. Селекцията за 2023 г. включва публикации в 34 области, отговарящи на следните условия:  публикувани са през последните 5 години; имат най-висока научна стойност и оригиналност и са оказали важно въздействие върху своята област и са били оценени и приети от специалистите в съответната област.

Сред наградените е и нашият колега Пламен Стефанов (Purdue University), който участва в Международната конференция Mathematics Days in Sofia 2023, приключила само преди няколко дни. Проф. Стефанов, сътрудник на ИМИ в периода 1988-2000 г., е отличен за изследването Local and global boundary rigidity and the geodesic X-ray transform in the normal gauge, публикувана в Annals of Mathematics през 2021 г. в съавторство с Gunther Uhlmann (University of Washington) и András Vasy (Stanford University).