Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките сключи меморандум за сътрудничество с PROS Bulgaria, водещ доставчик на AI-управлявани решения за цифровата икономика. Това сътрудничество е още една стъпка напред в насърчаването на научноизследователска и развойна дейност в областите на математиката, информатиката и техните приложения в технологията и науката.

Меморандумът очертава рамка за сътрудничество, целящо използването на силните страни на двете организации за напредъка на иновативните технологии и методологии. PROS Bulgaria е известна със своите напредничави решения, които позволяват на компаниите да ценообразуват, конфигурират и реализират своите оферти в многоканална среда с бързина, точност и последователност.

Ключовите дейности, предвидени в този меморандум, включват съвместни научноизследователски проекти, академични обмени и организирането на семинари и уъркшопове. Съвместната работа на ИМИ с PROS Bulgaria предлага отлична възможност за преодоляване на границата между академичните изследвания и практическото приложение на резултатите.