Националният семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков“ за 2023 г. ще се проведе от 2 до 5 ноември 2023 г в гр. Хисаря. Това е тридесет и петото (според други източници – тридесет и осмото) издание на семинара, който е с международно участие.

Научната програма ще се проведе на 3 и 4 ноември и включва доклади, представяния на дисертации и дискусии.

Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години на 20. век от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината. От 2014 година насам семинарът носи и името на акад. Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година, председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г. и председател на Българската академия на науките през 2012 година.

Сред научната общност са известни изследванията на академик Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми – от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Сред най-значимите му приноси в края на 70-те и началото на 80-те години могат да се откроят решаването на основната задача на теория на кодирането за двоични кодове в размерност 7 и 8, резултат постигнат в ожесточена конкуренция с известни математици като Рей Хил, Хенк ван Тилборг, Тор Хелесет, Нобору Хамада и др.

През 90-те години на 20. век, заедно със свои ученици, той въвежда и изследва т. нар. „кодове с максимално достижимо разстояние“ (почти-МДР кодове). Тези работи събуждат огромен интерес в световен мащаб и са многократно цитирани. Съществен принос с фундаментален характер представляват изследванията на академик Додунеков върху самодуални кодове, както и върху сферични кодове и дизайни. Тези изследвания утвърждават акад. Додунеков като един от водещите учени по теория на кодирането в света.

Националният семинар по Теория на кодирането е и годишна отчетна сесия на секция „Математически основи на информатиката“.

3.11.2023 г.

Chair Tsonka Baicheva

09.00 – 09.20 Sergiy Borodachov, Peter Boyvalenkov, Peter Dragnev, Douglas Hardin, Edward Saff, Maya Stoyanova, Energy bounds for weighted spherical codes.

09.20 – 09.40 Nikolaj Glazunov, On thinnest coverings by Minkowski balls and their applications.

09.40 – 10.00 Svetlana Topalova, Stela Zhelezova, New KTS(45) with rich automorphism groups.

10.00 – 10.30 Кафе-пауза

Chair Peter Boyvalenkov

10.30 – 10.50 Assia Rousseva, Quadrics and highly divisible arcs in finite projective geometries

10.50 – 11.10 Emiliyan Rogachev, Minihypers in PG(r,3) and optimal ternary codes.

11.10 – 11.30 Ivan Landjev, On the structure of some minihypers in PG(r,q).

11.30 – 11.50 Valentin Bakoev, Another approach to generating all subsets in lexicographic order and solving related problems.

11.50 – 12.10 Paskal Piperkov, Association schemes and strongly regular graphs. Some applications in Coding Theory.

12.10 – 14.00 Обяд

 14.00 – 15.00 Maria Pashinska-Gadzheva, Optimization and parallelization of algorithms related to Coding Theory, PhD dissertation project.

15.00 – 15.30 Кафе-пауза

Chair Hristo Kostadinov

On-line сесия

15.30 – 15.50  Silvia Boumova, Vesselin Drensky, Deyan Dzhundrekov, Martin Kassabov, Symmetric polynomials in free associative algebras.

15.50 – 16.10 Violeta Ivanova, Geometric deep learning approaches for problems in quantum computing.

16.10 – 16.30 Vesselin Vavrek, Отдалечена научна работа.

 

4.11.2023 г.

Chair Ivan Landjev

09.00 – 09.20 Stefka Bouyuklieva, Iliya Bouyukliev, Enumeration of linear codes with different hulls.

09.20 – 09.40  Mikhail Shkolnikov, Tropical version of Reed-Solomon codes.

09.40 – 10.10 Yuri Borissov, Miroslav Markov, On an approach for computing the weight distribution of a binary Reed-Muller code I.

10.10 – 10.30 Yuri Borissov, Miroslav Markov, On an approach for computing the weight distribution of a binary Reed-Muller code II.

10.30 – 11.00 Кафе-пауза

Chair Danila Cherkashin

11.00 – 11.20 Todorka Alexandrova, Hristo Kostadinov, Nikolay Manev, Integer codes for TQAM modulation.

11.20 – 11.40 Peter Kazakov, Zilong Liu, Optimal type II OBZCPs for N up to 47

11.40 – 12.00 Tsonka Baicheva, Miroslav Dimitrov, Optimization algorithm with unconstrained choice variable for finding binary sequences with high merit factor.

12.00 – 12.20 Szymon Perlicki, A Novel Method of Creating Block Ciphers Provably Resistant to Differential and Linear Cryptanalysis.

12.20 – 14.00 Обяд

Chair Stefka Bouyuklieva

14.00 – 14.20 Danila Cherkashin, F. Petrov, P. Prozorov, On stability of the weighted spanning tree degree enumerator.

14.20 –14.40   Maryam Bajalan, Repeated-root polycyclic codes over rings.

14.40 – 15.00 Dushan Bikov, Iliya Bouyukliev, Maria Dzhumalieva-Stoeva, Calculations related to the projective dual transform.

19.00 Работна вечеря