Програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, която се организира в над 117 страни по цял свят, се провежда за дванадесета поредна година в България. Това е пионерска програма, която има за цел да промотира жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. Всяка година програмата „За жените в науката“ отличава високи научни постижения в областта на естествените науки и насърчава таланти от целия свят.

Националните стипендии „За жените в науката“ в България са създадени през 2010 г. Те са предоставени от партньорството между L’ORÉAL и Националната комисия на България за ЮНЕСКО с подкрепата на трети партньор за България – Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Стипендиите, предназначени да предоставят практическа помощ на победителите за предприемане на изследователска дейност в избраните от тях области, се присъждат всяка година на три изключителни изследователки в България.

За стипендиантската програма могат да кандидатстват млади жени учени от цяла България със свой авторски научен проект в сферата на природните науки. Кандидатите трябва да бъдат български граждани и да са на възраст до 35 години.

Институтът по математика и информатика с право се гордее със своите двама лауреати на престижната награда „За жените в науката“. През 2018 година д-р Мира Бивас от секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика” спечели наградата с проекта си „Тангенциална трансверзалност във вариационния анализ“, чиято цел е изследване на понятието трансверзалност в контекста на вариационния анализ.

През 2019 година престижната награда бе присъдена на д-р Мария Джумалиева-Стоева, която бе постдокторант в секция Математически основи на информатиката в ИМИ по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Темата, с която д-р Джумалиева-Стоева спечели журито, бе „Граници за обем и класификация на нелинейни кодове“ в направление Теория на кодирането.

Международната програма, като част от програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, е създадена през 2000 г., за да определи и награди петнадесет заслужили, всеотдайни и талантливи млади жени от цял свят, притежатели на докторска степен, активни в сферата на природните науки. Програмата се провежда на международно ниво, с цел да се гарантира балансирано географско участие – максимум по три млади жени от всеки от петте геокултурни региона в света всяка година получават стипендии. Международните отличия се присъждат, за да помогнат на обещаващи жени учени да заемат изследователски позиции в други страни, да предприемат изследователски проекти извън техните родни страни в някои от най-престижните лаборатории в света. Те насърчават международното научно сътрудничество и развитието на междукултурни мрежи.

Припомняме, че срокът за кандидатстване е 30 април 2022 г., а всяка от лауреатите ще получи стипендия в размер на 5000 евро.

Повече информация за кандидатстването може да откриете на www.zajenitevnaukata.bg.

Кандидатурите ще бъдат приемани и без подпис от научен ръководител или печат на съответната научна институция, а кандидатите се призовават да подават документите си само онлайн.