Всяко лято 80 изявени ученици от цял свят се събират в Масачузетския технологичен институт (MIT) за да участват в Международната лятна изследователска програма за ученици (Research Science Institute – RSI). Тази година в RSI за първи път участваха 100 ученици.

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) извършва селекцията на българските участници в RSI въз основа на представянето на учениците в мероприятията на УчИМИ, след провеждане на специално интервю. За участие в RSI’23 бяха избрани Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, и Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.

По време на лятната школа гимназистите имат възможност да преживеят целия изследователски цикъл от началото до края. Те четат най-актуалната литература в своята област, изготвят и изпълняват подробен изследователски план и предоставят устни и писмени доклади в стил конференция за своите открития.

Обучаващите се в RSI участват първо в седмица на интензивни STEM-класове, където с тях работят изтъкнати преподаватели, сред които често и нобелови лауреати. „Сърцето“ на RSI е петседмичният изследователски стаж, където учениците изготвят своите индивидуални проекти под ръководството на ментори, които са опитни учени и изследователи. По време на последната седмица на RSI учениците подготвят писмени и устни презентации на своите изследователски проекти.

И двамата български представители се представиха повече от достойно, като Радостин Чолаков се класира сред петте най-добри и писмени, и устни презентации на проекта си (отличената разработка на Радостин е и единствената в област информатика). Това е първи такъв успех за български участник в RSI!

Нашият представител в преподавателското тяло на RSI – доц. Евгения Сендова, сподели от мястото на събитието:

„От създаването на Ученическия институт по математика и информатика досега сме имали многократно избраници в Топ 5 за писмени разработки на математически или информатични проекти, 1 път – за устно представяне на математически проект, но сега за първи път имаме представител и в двете категории едновременно!“

Доц. Сендова е дългогодишен тютор на участниците в RSI. Благодарение на нейните неуморни усилия българското участие в престижната лятна школа е възможно и все по-успешно.

Деян и Радостин пристигнаха в България късно снощи и ще се отправят към Варна, където в момента се провежда Лятната изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’23), за да разкажат пред участниците за изследователските проблеми, върху които са работили, и за преживяванията си по време на RSI’23.