Безпрецедентен успех на български участник в Research Science Institute – RSI в САЩ

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) извършва селекцията за участие в RSI въз основа на представянето на учениците в мероприятията на УчИМИ, след провеждане на специално интервю. За участие в RSI’23 бяха избрани Деян Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, и Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.