Секция „Софтуерни технологии и информационни системи“ (СофТИС) на Института по математика и информатика организира Първата лятна изследователска школа SofTIS Summer Camp 2024, която ще се проведе от 22 до 26 юли 2024 г. във Варна.

Събитието е фокусирано върху предизвикателствата, възникващи при интеграцията на научни изследвания и софтуерни разработки и има за цел да привлече учащи с опит, а също и служители на софтуерни компании от България и съседните ѝ държави. Участниците в школата ще имат възможност да демонстрират опита си в областите софтуерни технологии, програмиране, алгоритмизация, киберсигурност, дизайн и други. Форумът ще подпомогне изграждането на работещи партньорства и създаването на екипи – както за научни цели, така и с цел комерсиално приложение на научните постижения.

Част от проблемите, които ще бъдат акцент в програмата на SofTIS Summer Camp 2024, са:

  • ускоряването на процеса по иновации чрез интеграция на изследователи и предприемачи,
  • фрагментацията на изследователския потенциал в България,
  • привличането на младежи с интереси, енергия и възможности и на вече установени учени към екипи и консорциуми, работещи с бизнеса.

Регистрирайте се за участие тук.

Предварителна програма на SofTIS Summer Camp 2024.

Събитието е подкрепено от Scalefocus, Adastra Bulgaria, Quanterall, AltScale, JA Bulgaria, Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), Областна администрация – Варна.