На 12 декември 2021 г. в Сочи, Русия, ще се проведе българо-руски математически форум.

Събитието се организира от Международния център по математически науки (ICMS–Sofia), Математическия институт “Стеклов” на Руската академия на науките и Висшата школа по икономика на Националния изследователски университет, Москва.

Институтът по математика и информатика ще бъде представен от проф. Величка Милушева, заместник-директор на института и заместник-директор на ICMS-Sofia. Тя ще бъде домакин на форума съвместно със Сергей Горчински, заместник-директор по научните въпроси на Математическия институт “Стеклов” на Руската академия на науките.

Основната цел на математическия форум е да продължи най-добрите традиции в сътрудничеството между българските и руските учени, както и да създаде нови дългосрочни сътрудничества между математиците в България и Русия и възможности за разпространение на нови резултати.