На свое заседание Комисията за определяне на носител на Награда „Роуз и Ървинг Саф“ за 2018 г. единодушно избра това да бъде студентът Емилиян Иванов Рогачев от Факултета по математика и информатика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Наградата по математика „Роуз и Ървинг Саф” е учредена от проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт в Тенеси, САЩ, чуждестранен член на БАН, в памет на неговите родители.

Тя се присъжда всяка година на студент по математика за отличен успех и високи постижения в областта на математиката.
От октомври 2016 г. Емилиян Рогачев е асистент във ФМИ и води курсове по линейна алгебра, абстрактна алгебра, дизайн и анализ на алгоритми, дискретна математика, висша математика.

Участник и медалист от много национални и международни математически състезания, турнири и олимпиади. От 2015 година досега е спечелил последователно пет златни медала от Националната олимпиада по математика за студенти. Сребърен медалист от Балканиадата по математика през 2015, бронзов медалист от Жаутиковската олимпиада и от Romanian Masters of Mathematics.

Тази година Комисията за определяне на носител на наградата бе в състав: акад. Веселин Дренски – директор на Института по математика и информатика при БАН, проф. дмн Петър Бойваленков – зам.-директор на ИМИ, доц. д-р Първан Първанов – декан на Факултета по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Мая Стоянова – зам.-декан на ФМИ при СУ.