От 8 до 11 юни тази година Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ в Бургас бе домакин на националния форум „Акве калиде“ в цифровия свят“, в рамките на който екип от Института по математика и информатика към БАН представи постигнати резултати и направи демонстрации по Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Събитието се организира съвместно от ИМИ–БАН и Регионалния академичен център (РАЦ) на БАН – Бургас, със съдействието на Регионалния исторически музей – Бургас и Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ – Бургас. Специалисти от четирите научни организации работят заедно по проблемите на дигитализацията на културното наследство от 8 години. По време на форума доклади и демонстрации на разработки по програмата направиха проф. д-р Десислава Панева-Маринова, проф. д-р Радослав Павлов, доц. д-р Детелин Лучев и гл. ас. д-р Максим Гойнов. Екипът от учени показа демо версия на познавателната онлайн игра Аква Калиде и 3D виртуални изложбени зали с колекциите на Регионалния исторически музей – Бургас.

Проф. д-р Севдалина Турманова, ръководител на РАЦ – Бургас и председател на Общински съвет – Бургас, приветства участниците и благодари за съвместната ползотворна работа с Института по математика и информатика към БАН, по цифровото представяне и опазване на културното наследство в регион Бургас.