На тържествено събрание по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 24 май, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките бяха връчени почетни отличия на институти и учени от Академията.

На честването присъстваха служебният министър на образованието и науката чл.-кор. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-министърът на културата доц. Пламен Славов, кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, представители на Настоятелството на БАН и на научната общност.

Акад. Веселин Дренски и чл.-кор. Олег Мушкаров станаха лауреати на Почетния знак „Марин Дринов“ на лента.

Академик Дренски получи почетното признание заради своите значими приноси за издигането на международния авторитет на българската математика, както и за работата му на заеманите от него организационни и ръководни длъжности. Той е известен сред математическите среди със своята впечатляваща творческа продуктивност в областта на комбинаторната и компютърната теория на пръстените, некомутативната алгебра, алгебрите с полиномни тъждества, автоморфизмите и диференциранията на полиномни и свободни алгебри, комутативната и некомутативна теория на инвариантите, представянията на групите, теорията на симетричните функции, груповите алгебри и теорията на кодирането. Бил е председател на НС на ИМИ, както и негов директор (2017-2021).

Чл.-кор. Олег Мушкаров има огромни заслуги за административното и научно ръководство на Института по математика и информатика, както и като ръководител на националния отбор по математика и на Ученическия институт по математика и информатика.

Неговите научни резултати са в областта на комплексния анализ и комплексната диференциална геометрия. Бил е ръководител на секция Комплексен анализ, впоследствие Анализ, геометрия и топология. Председател е на Научния съвет на ИМИ. През последните години чл.-кор. Мушкаров работи активно за учредяването и утвърждаването на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика, чийто директор е от 2020 година.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски изнесе приветствие по случай празника и изтъкна: „Мисията ни е да сме убедени и да убеждаваме, че всеки талантлив творчески акт, всяко научно откритие бележи значима, достойна за уважение следа не само в националната памет“.

С почетен знак „Марин Дринов“ на лента са отличени също и акад. Иван Иванов, проф. Пепка Бояджиева и проф. Николай Спасов. Отличителен знак „За заслуги към БАН“ беше връчен на проф. Йордан Узунов.

Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ получиха Институтът по обща и неорганична химия, Институтът по органична химия с център по фитохимия и Институтът по полимери.