Честито на академик Олег Мушкаров!

На 25 октомври тази година, Събранието на академиците избра чл.-кор. Олег Мушкаров за академик на Българската академия на науките! Акад. Мушкаров, Всички колеги и приятели от ИМИ сърдечно Ви поздравяват с удостояването Ви с най-престижното и високо научно звание! Пожелаваме Ви здраве, творческо вдъхновение и покоряване на нови върхове – както в Института, така и в Международния център по математически науки, който ръководите! Честито! Академик Мушкаров е признат с научните си резултати в областта на комплексния анализ и комплексната диференциална геометрия. Неговите изследвания и резултати са публикувани в десетки научни статии, монографии и научно-популярни студии и често са цитирани от специалистите в областта. Заслугите на акад. Мушкаров към развитието на Института не се изразяват само чрез работата му като учен [...]