Мехтилд Рьослер, директор на UNESCO World Heritage Centre, поднесе поздравления до участниците и организаторите на Десетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“. Госпожа Рьослер поздрави специално авторите, участващи в висококачественото издание, за значимия им принос в една жизненоважна област – приложение на дигиталните методи за опазване на културно наследство. Сборникът на конференцията бе оценен високо за отличния преглед на съществуващи научни проекти и приложения в сферата на дигитализацията, документирането, архивирането и опазването на материално и нематериално културно наследство.

Международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ се организира ежегодно от Института по математика и информатика – БАН от 2011 година.

За десет години конференцията се превърна в традиционна международна среща на учени, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света за представяне на последните научни постижения в областта на ИКТ за културно и научно наследство и за набелязване на насоки за бъдещи изследвания. В десетте издания на DiPP са участвали повече от 480 учени от страни като България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Китай, Латвия, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия,Унгария, Украйна, Франция, Нидерландия, Чехия, Швейцария и др. Традиционно докладите се публикуват в сборник с отворен достъп на адрес: http://dipp.math.bas.bg, който се индексира и реферира в Scopus и Web of Science от 2018 година.

Вече осма година конференцията се организира под патронажа на ЮНЕСКО и получава приветствено писмо лично от Секретариата на ЮНЕСКО.

Пълният текст на поздравителния адрес е достъпен на адрес: http://dipp2020.math.bas.bg/images/Ref12887.pdf