На 8 юни 2023 г. проф. Бернар Тесие от Математически институт Жусийо, Франция, изнесе лекция на тема „Обективност и субективност в математиката“.

Лекцията, провела се в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, предизвика силен интерес и на нея присъстваха представители на академичната общност, университетски преподаватели и десетки ученици от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, както и техни преподаватели. Гост на събитието беше д-р Арно Боберо – аташе към Френското посолство в България по наука и висше образование.

В рамките на своето посещение проф. Тесие посети библиотеката на Института и направи щедро дарение – 268 книги на престижната поредица на Springer Lecture Notes in Mathematics, на която той е главен редактор. Ценната колекция е изложена в библиотеката и е на разположение на изследователите и гостите на ИМИ.

Припомняме, че проф. Тесие е гост по програма “Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки” (ПИКОМ) на Института по математика и информатика към БАН и на Международния център за математически науки – София (ICMS-Sofia). Директорът на Института – проф. Петър Бойваленков, връчи на проф. Тесие благодарствена грамота за щедрото му дарение към библиотеката на ИМИ. Транспортирането на книгите от Франция до България бе осигурено със средства на ICMS-Sofia.