Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките,
под патронажа на ЮНЕСКО
и с подкрепата на Община Бургас и Фонд „Научни изследвания“,
организира
Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023

 

DiPP2023 ще се проведе от 7 до 10 септември 2023 година в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас.

Престижното научно събитие ще бъде открито на 7 септември 2023 г. от 12:30 часа в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас. 

Съорганизатори:

  • Регионален академичен център на БАН-Бургас
  • Регионален исторически музей – Бургас
  • Бургаски свободен университет
  • Регионална библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас
  • Университет „Проф. А. Златаров“ –  Бургас

Съпътстващи събития: 

 – Семинар и 14-ти национален информационен ден „Open Science, Open Data, Open Access, Bul-garian Open Science Cloud“, частично подкрепен по проект D01-168/28.07.2022 от Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури.  

 – Семинар „Promoting the Green Transition through University Education on Green Stand-ards“, организиран от Бургаски свободен университет да представи постигнати научни резултати от проект „B-Green-ED – Boosting the Green Future via University Micro-Credentials“, финансиран от Европейския съюз по Erasmus+ Programme, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education. 

 – Втори информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“. 

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2023 (http://dipp2023.math.bas.bg/. 

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg 

Go to Top