Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак „За заслуги към БАН” на проф. д.м.н. Райчо Лазаров.

Проф. Райчо Лазаров е световноизвестен учен в областта на математиката и информатиката, почетен професор е в Texas A&M University. Той публикува високо оценени и цитирани съвместни разработки с учени от Института по математика и информатика и Института по информационни и комуникациони технологии на БАН.

Управителният съвет на Академията присъжда отличието на проф. Лазаров заради неговия принос в съвременното развитие на научните изследвания в областта на числените методи и алгоритми в БАН. На събитието, провело се в сградата на БАН на ул. “15 ноември” №1 в София, присъстваха директорът на ИМИ – проф. Петър Бойваленков, директорът на ИИКТ – чл.-кор. Светозар Маргенов, доц. Иван Георгиев – научен секретар на направление “Информационни и комуникационни науки и технологии”, проф. Недю Попиванов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и др.

Точно преди година проф. Лазаров бе избран за професор емеритус на Института по математика и информатика за неговия значителен принос в изследователската, образователната и организационната дейност на института.

Честито поредно заслужено признание, професор Лазаров!