Два международни проекта, разработвани от учени на Института по математика и информатика, получиха заслужено признание за постигнатите резултати.

Проектът ENvironmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education (ENSITE) е фокусиран върху подготовка на учителски кадри в сферата на STEM. Негов ръководител е проф. Евгения Стоименова.

Работата по проекта приключи през 2022 г., а Институтът по математика и информатика взе участие в него с разработка на материали по статистика и като домакин на студентска лятна школа, която се проведе във Варна през юли и август миналата година. В школата участваха лектори и студенти от България, Нидерландия, Словакия, Турция и Чехия. Основните целеви групи на лятното училище бяха ученици по природни науки и математика, докторанти в STEM области, както и ученици от гимназиален етап на обучение, които се интересуват от работа по проекти, свързани с науки за околната среда.

Проектът ENSITE получи награда за най-добри практики „Competent for Sustainable Development” по време на STEM предизвикателството на German “Stifterverband”.

Това не е първият успешен проект в сферата на висшето образование, за който ИМИ получава признание за своя принос. През 2021-2022 година ИМИ бе българският партньор в проекта ISPAS: Paths to Successful Innovation, в който участваха академични и културни институции от Италия, Испания и Норвегия. Координатор на проекта бе Университета на Ставангер, Норвегия, а ръководител на българския екип – доц. Тодорка Александрова.

Разработеният съвместно с италианските ни партньори от La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura докторантски курс Computer Science Fundamentals for Digital Humanities, бе отличен като иновативен от оценителите на Европейската комисия. Проектът бе избран на случаен принцип за оценка и одитиране сред останалите, получили финансиране по програмата.

Курсът, който включваше пет онлайн модула, запозна студентите с основни понятия от компютърните науки като криптография, стеганография, достъпност, бази данни и потребителско изживяване, последвани от практически опит с работа с цифрови исторически бази данни. Той бе последван от практически семинар в сградата на Fondazione 1563 в Торино, Италия, където участниците работиха върху реални казуси, предоставени от фондацията.