На 3 април 2023 г. (понеделник) в Института по математика и информатика ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМИ.

Заседанието ще се проведе от 13.00 часа в зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ (сградата на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, етаж -1).

Заседанието на Общото събрание на учените в ИМИ се провежда съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките. Присъствието на членовете на ОСУ в ИМИ е задължително.

Дневен ред:

  1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за допълване НС на ИМИ.
  2. Определяне на процедура за провеждане на избор за допълване на НС на ИМИ.
  3. Разни.