Осмата международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ се открива на 12 април 2022 г. във Велико Търново в изложбени зали „Рафаил Михайлов”, ул. Рафаил Михайлов, №1. Научният форум се провежда в рамките на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново”.

Институтът по математика и информатика е организатор на събитието съвместно с Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Съюза на учените в България – клон Велико Търново, Община Велико Търново, Туристически информационен център „Царевград Търнов“ и Европейската асоциация на фолклорните фестивали (ЕАФФ).

Интердисциплинарният форум се провежда ежегодно от 2014 г. в старопрестолния град. Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Конференцията има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на КИН. Основен акцент са съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на културното и историческото наследство. Също така и представяне на изследванията в областта на хуманитарните науки: археология, музеология, историография, медиевистика, архитектура, етнология, фолклористика, културната антропология, лингвистика, литература, музикология, теология, театрално изкуство, изобразителни изкуства, екранни изкуства, и др., както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп.

Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД и индексирани в световни бази данни (ERIH PLUS, Crossref, Scholar и др.).

ПРОГРАМА на Конференцията.

Гледайте конференцията в YouTube на адрес: https://www.youtube.com/channel/UCMlltc3enZl5gt2us7GkzAg

Можете да проследите програмата на конференцията и като се включите чрез zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86803158490?pwd=cXdxY0JnaFVKYVI3ZENYTjJCM1ZqZz09

Повече информация може да намерите на сайта на КИН2022.