Изложбата  „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век“ запознава с процеса на създаване на ръкописната книга, с науката, която изучава писмото – палеографията, както и с осем български и осем сръбски кописти, оставили имената си в ръкописите.

Самата изложба е част от Национален изследователски проект № КП-06-ПН50/4 „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ с Фонд “Научни изследвания” (2020-2024), разработван от Кирило-Методиевския научен център при БАН в сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, в който участват дванадесет учени от България, Италия и Сърбия. Проектът цели да проучи и систематизира знанията за южнославянските скриптории и книжовниците, работили в тях през особено важния за културата на Балканите XIV век.

В рамките на проекта екипът от Института по математика и информатика при БАН проектира и изгражда комплексен специализиран софтуер (онлайн реперториум) за цифров достъп, извличане и куриране на средновековни славянски почерци и метаданни за тях.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 13 до 27 май 2024 в градинката „Кристал“ в София.
Повече информация за проекта и за изложбата ще намерите тук.