От 15 до 19 януари 2024 год. в CIRM, Марсилия, Франция, ще се проведе конференция „Spectral Analysis for Quantum Hamiltonians“, която се организира в памет на проф. Георги Райков (1954-2021).

Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) извършва своята дейност под надзора на Френското математическо общество, CNRS, със солидната подкрепа на Министерството на висшето образование и научните изследвания на Франция, LabEx Carmin и Института Архимед. Над 4500 изследователи посещават Центъра всяка година, което го прави един от водещите центрове, където се провеждат срещи на математици от цял свят.

Проф. Райков развива своята академична кариера в Института по математика и информатика от 1987 год., където се хабилитира през 1992 год. През 2001 год. заминава на работа в Университета на Чили, а от 2006 г. е във Факултета по математика на Католическия университет на Чили, където разгръща впечатляваща преподавателска кариера.

Сред колегията там проф. Райков е високо ценен за своята научна работа в актуални области на частните диференциални уравнения, математическата физика, математическия анализ  и спектралната теория на самоспрегнатите оператори, както и за приноса му към изграждането на международни връзки между факултета и други престижни научни организации по света.

Тесните академични и приятелски връзки на проф. Райков с колегията в Института по математика и информатика никога не са прекъсвани. Той участва в първите две издания на международната конференция Mathematics Days of Sofia през 2014 и 2017, в множество семинари, конференции и срещи с колеги през годините.

За съжаление, проф. Райков почина внезапно, скоро след като се завърна да работи отново в Института по математика и информатика.

Конференции и събития като „Spectral Analysis for Quantum Hamiltonians“ са само още едно доказателство за дълбоката следа, която Георги Райков и неговата работа оставят в математическата общност не само у нас, а и по света.

Може да проследите сесията, посветена на неговото дело, на 18 януари 2024 г. (четвъртък) от 18:40 ч. на: https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85311470585?pwd=UmI3NkM0Z3hMTWs4TmpibXFKNW1OQT09
ID de réunion: 853 1147 0585
Code secret: 980863