От 23 до 25 септември 2022 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Община Бургас, организира Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2022. Престижното научно събитие ще бъде открито на 23 септември 2022 г. от 13:00 часа в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас.

Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2022) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.

В рамките на международната конференция ще се проведат и съпътстващите събития:

  • Семинар и 13-ти национален информационен ден „Open Access to Scientific Publications, Data and Data Science, Bulgarian Open Science Cloud“, организиран да представи резултати от H2020 project NI4OS – Europe, Grant number GA № 857645, финансиран от Европейската комисия.
  • Семинар „Approaches, Models and Tools for Digitization of Specific Ethnographic Objects“, организиран от Бургаски свободен университет да представи постигнати научни резултати от проект „Europe Ritual Cuisine – Digital Presentation and Preservation“ (EURICA), финансиран от Европейския съюз по Erasmus+ Programme KA2 Strategic Partnerships.
  • Информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“.

Повече информация за конференцията, както и Програмата на DiPP2022 вижте на страницата на DiPP2022.

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.

Съорганизатори на Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2022) са Регионален академичен център на БАН-Бургас; Регионален исторически музей – Бургас; Бургаски свободен университет и Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас.