На 8 февруари 2022 г. се навършват 90 години от рождението на академик Благовест Сендов. Той напусна този свят на 19 януари 2020 г., малко преди да навърши 88 години.

Институтът по математика и информатика отбелязва 90-ата годишнина от рождението на акад. Сендов с лекцията на проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт, САЩ, озаглавена

Sampling with Minimal Energy:
A talk in commemoration of B. Sendov’s 90th birth date.

Тази лекция е част от поредицата Consortium Distinguished Lecture series, организирана съвместно от Института за Математически науки на Америките към Университета на Маями и Международния център за математически науки към ИМИ-БАН, чийто пръв директор бе акад. Сендов. Събитието ще се проведе онлайн чрез zoom на 9 февруари 2022 г. от 18:00 часа.

Photo credit: vanderbilt.edu

Професор Едуард Саф е изтъкнат специалист в теорията на приближенията, главен редактор на списанието Constructive Approximation и директор на Центъра за конструктивни апроксимации във Вандербилт. Той е чуждестранен член на БАН от 2013 година. Връзките му с България и с Института по математика и информатика са дългогодишни и плодотворни. През 2014 година той учредява Наградата „Роуз и Ървинг Саф”, която се присъжда всяка година на един български студент по математика за отличен успех и високи постижения в областта.

Акад. Сендов е световно известен български математик, всеотдаен новатор-педагог, изтъкнат държавник  и уважаван общественик. Завършва специалност „Математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно специализира изчислителна математика в Московския държавен университет. От 1968 г. е професор по изчислителна математика в СУ, през 1974 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. – за академик.

Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет. Той е една от най-ярките фигури в научния живот на България. Неговата научна дейност впечатлява със своята съдържателност, многообразие и продуктивност до самия край на живота му. Автор е на над 200 научни публикации, на няколко монографии, множество учебници и популярни статии. Акад. Сендов е един от пионерите на информатиката в България и заедно с акад. Любомир Илиев има основополагащ принос за нейното комплексно развитие в страната. Той е основна фигура в колектива, създал първата българска цифрово-електронна изчислителна машина „Витоша“ и един от първите в света електронни калкулатори „Елка 6521“.

Акад. Сендов е смел реформатор в образованието на всички нива. През 1970 г. като декан на Математическия факултет на Софийския университет въвежда тристепенната форма на обучение (бакалавър, магистър и докторант). Чак двадесет и пет години по-късно такава организация на университетското образование е приета в целия Европейски съюз.

Акад. Сендов е изтъкнат държавник и общественик. Бил е ректор на Софийския университет, председател на Българската Академия на науките, председател на Народното събрание на Република България и посланик на България в Япония.

Повече за събитието може да намерите на страницата на Международния център по математически науки www.icms.bg.