От 10 до 14 юли 2017 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, организира Втората Международна конференция ДНИ НА МАТЕМАТИКАТА В СОФИЯ. Конференцията е посветена на 70-ата годишнина от основаването на Института по математика и информатика при БАН.

Престижното научно събитие ще бъде открито от Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова на 10 юли 2017 г. от 9:30 часа в София Хотел Балкан.

Първото издание на Конференцията беше проведено преди три години по инициатива на редица изтъкнати български математици и информатици, работещи у нас и в чужбина. Както тогава, така и сега, една от основните задачи на този научен форум е по-нататъшното укрепване и задълбочаване на връзките с българската математическа диаспора. Така Дните на математиката в София се превръща в традиционна среща на българските математици, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за представяне на последните научни постижения в областта на математиката и информатиката и за набелязване на насоки за бъдещи изследвания.

Българската колегия на математиците и информатиците винаги се е грижила за създаване на плодотворна среда за творческо взаимодействие и възможности за работа по актуални научни направления на младите учени, чието участие в тазгодишната Конференция се подпомага от Фонд Научни изследвания.
Специално внимание ще бъде отделено на възможностите за приложение на научните резултати в индустрията, както и на укрепването на връзките между науката и бизнеса.

На Конференцията тази година ще бъдат представени съвременните тенденции в развитието на фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на математика и информатика.

В Дни на математиката в София 2017 ще участват около 250 учени от над 40 държави. Сред тях е и световноизвестният математик проф. Ефим Зелманов от Калифорнийския университет в Сан Диего, САЩ, лауреат на Филдсов медал през 1994 година (еквивалент на Нобелова награда в областта на математиката). На Конференцията ще бъдат изнесени над 170 доклада.

На Конференцията за втори път ще бъде връчена Наградата по математика на ИМИ, учредена през 2014 г. Тя се дава на български гражданин до 40 г. възраст за високи постижения в областта на математиката. След внимателно оценяване на постъпилите номинации, Комитетът за Наградата по математика на ИМИ реши да присъди Наградата на д-р Кирил Дачев от Университета Пърдю в САЩ. Наградата ще връчи Председателят на Комитета акад. Троянски при откриването на Конференцията. Лауреатът ще изнесе първия пленарен доклад.

Програмата на Конференцията можете да видите на страницата на MDS 2017.

За контакт: Анна Самева
Специалист Връзки с обществеността
Институт по математика и информатика – БАН
sameva@math.bas.bg, mds@math.bas.bg
http://mds2017.math.bas.bg/
Т. 029793813
М. 0889396864