За осемнадесета поредна година Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) организира своята Ученическа конференция. Тя ще се проведе от 12 до 14 януари, а тази година неин домакин е ПМГ „Константин Величков” – град Пазарджик. Конференцията се провежда с подкрепата на Община Пазарджик и кмета на Общината г-н Тодор Попов. Събитието ще бъде уважено и от г-жа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации на Президента на Република България.

Откриването на Конференцията ще се състои на 12.01.2018 (петък) от 18:00 часа в голямата зала на Младежкия дом в Пазарджик. Официалното закриване и награждаване на участниците е на 13.01.2017 г. от 18:00 ч. в същата зала. Непосредствено преди това, от 17 ч. доц. Евгения Сендова и участниците в RSI`17 – Таня Оцетарова от МГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, и Иван Иванов от Американския колеж в София, ще разкажат за работата си по време на престижната международна школа.

За участие в Ученическата конференция тази година са се класирали проектите на 70 ученици от 8. до 12. клас, които учат в математически и професионални гимназии, а също и в средни училища от цялата страна. Пред научното жури децата ще представят 50 авторски проекта в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които са разработили индивидуално или в съавторство със свои съученици. В работата по проектите си учениците могат да използват помощта на научен ръководител или консултант.

Научното жури, което ще оценява ученическите разработки по математика е в състав: проф. дмн Емил Колев – председател на журито, ИМИ-БАН, проф. дмн Петър Бойваленков, ИМИ-БАН, доц. д-р Христо Костадинов, ИМИ-БАН, доц. д-р Георги Ганчев –  ИМИ-БАН и гл. ас. д-р Станислав Харизанов, ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН. Проектите по информатика и информационни технологии ще бъдат оценявани от гл. ас. Емил Келеведжиев – председател на журито, ИМИ-БАН, доц. д-р Златогор Минчев, ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН, доц. д-р Дойчин Бояджиев, ПУ “Паисий Хилендарски”, гл. ас. д-р Георги Георгиев, СУ “Св. Климент Охридски”, Константин Делчев, ИМИ-БАН и Зорница Дженкова, учител.

Отличените автори на проекти в Ученическата конференция получават правото да участват в интервю за определяне на двама участници в 6-седмичната школа на Изследователския научен институт в САЩ – RSI, която се провежда през лятото в Масачузетския технологичен институт в Бостън. Интервюто за определяне на двамата български участници се провежда всяка година в Института по математика и информатика – БАН в началото на февруари.

Програма на Конференцията:

тук