От 18-22 юни 2017 г. в Института по математика и информатика се проведе четвъртата международна конференция „New trends in the Applications of Differential Equations in Sciences“ (NTADES 2017). Събитието се организира от секция Диференциални уравнения и математическа физика на ИМИ. Тази година конференцията се посвещава на 70-ия юбилей на Института и на 50-ата годишнина на секция Диференциални уравнения. На 18 юни 2017 г. конференцията беше открита от проф. Иван Димов, заместник-министър на науката и образованието. Четвъртата международна конференция NTADES 2017 се проведе със съдействието на Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), което играе важна роля за интердисцилинарното сътрудничество между приложната математика, инженерните науки и технологиите.

Повече от 50 математици от Япония, Италия, Германия, Русия, Израел, Индия и др. взеха участие в  NTADES 2017. Основните теми на изнесените доклади бяха:математическа физика, математическа биология, финансова математика, механика, дробен анализ, невронауки и др. Председател на Програмния комитет беше проф. Анжела Славова, ръководител на секция Диференциални уравнения и математическа физика при ИМИ-БАН. Пленарни доклади изнесоха проф. Александър Домошнитски от Университета в Ариел, Израел, проф. Роналд Тетцлаф от Технически университет, Дрезден, Германия, проф. Емил Маноах от Института по механика при БАН, акад. Петър Попиванов от ИМИ-БАН, проф. Владимир Георгиев от Университета в Пиза, Италия и ИМИ-БАН и проф. Николай Николов, също от ИМИ.