На 9 октомври 2019 год. в Пловдив се открива фотоизложбата “Камбаните звънят” от фонда на “BellKnow”. Изложбата се посвещава на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките. Откриването ще се състои от 18:30 часа в “Малка раннохристиянска базилика”, ул. “Княгиня Мария Луиза” 31А.

Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при БАН и Общински институт “Старинен Пловдив”.

„Камбаните звънят“ представя историческото наследство и постижения на православното изкуство, като проучва и представя църковни камбани в Пловдив, София, Варна и Велико Търново. Научното изследване включва паспортизиране (звукозапис, фотография, категоризиране, архивиране, описание и дигитализация) на камбани от четирите града и единствената камбанолеярна в Пловдив, както и създаване на дигитално хранилище BELL2019, което да ги представи. С
Артистичното съдържание на проекта е свързано с разработка на музикална компилация от камбанен звън и градски звуци, видео изложба с фотографии от камбани (Малка базилика, Пловдив), както и представянето ѝ в интерактивния спектакъл „Между Бога и хората” (Пловдив).