Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) вече двадесет и три години открива и подкрепя развитието на млади таланти в областта на математиката и информатиката. Едно от основните събития, организирани от УчИМИ през годината, е Ученическата конференция (УК), която се провежда през януари.

Двадесет и третата Ученическа конференция (УК’23) на Ученическия институт по математика и информатика ще се проведе от 13 до 15 януари 2023 г. в град Плевен. В конференцията ще вземат участие 40 ученици от цялата страна, възпитаници на математически и професионални гимназии, както и техните научни ръководители. Учениците ще представят 25 авторски проекта в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Отличените автори на проекти в Ученическата конференция получават грамоти за отлично участие, медали и учебна литература, а ако са ученици в 9. или 10. клас – и правото да участват през ноември в интервюто за определяне на двамата български участници в 6-седмичната школа на Изследователския научен институт в САЩ – RSI, която се организира съвместно от Center of Excellence of Education и Масачузетския технологичен институт и се провежда през лятото в Бостън. На 14 януари Илияс Номан, Петър Гайдаров и доц. Евгения Сендова ще представят българското участие в школата през 2022 г.

Не по-малко атрактивна и желана награда за авторите на проекти, получили отлична оценка от журито, е участие в следващата конкурсна сесия на УчИМИ – Ученическата секция на Пролетната конференция на СМБ, на разноски на Ученическия институт. Там те могат да представят подобрените си проекти или да подготвят нови разработки.

Откриването на УК’23 ще се състои на 13.01.2023 г. от 18:00 ч. в Зала „Гена Димитрова“, ул. „Димитър Константинов“ № 2, Плевен, а официалното закриване и награждаване на участниците ще се състои на 14.01.2023 г. от 18:00 ч. в Конферентната зала на хотел „Ростов“.

Авторските си проекти участниците ще представят в съботния ден в конферентните зали на хотел „Ростов“.

Предварителната програма на събитието може да видите тук..